Laboratorium Optoelektroniki i Czujników Światłowodowych
Optoelektronika i Fotonika
Fotoniczne i Mikroelektroniczne Czujniki Chemiczne

Dr hab. inż. Zbigniew Opilski

Stanowisko: Profesor Nadzwyczajny w Pol. Śl.

Adres: ul. Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, 423

Telefon: 32 237 2539

Email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ścieżka edukacji

mgr inż.

Wydział Matematyczno-Fizyczny Politechniki Śląskiej, specjalność fizyka techniczna, 1979 r. 

dr inż.

Wydział Matematyczno-Fizyczny Politechniki Śląskiej, doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki technicznej, 2002 r.

zainteresowania naukowe

- Sensory optoelektroniczne i światłowodowe gazów i cieczy oraz innych wielkości fizycznych.
- Optoelektronika zintegrowana oraz światłowodowa, zastosowania plazmonów powierzchniowych.
- Zastosowania technik akustycznych oraz obróbki obrazu w metrologii.
- Zastosowanie środowiska programistycznego Delphi, LabVIEW oraz techniki mikroprocesorowej w metrologii.

Projekty badawcze

8 T10C 032 16 Model laboratoryjny plazmonowego czujnika gazu w światłowodowej strukturze paskowej - wykonawca;

Projekt zamawiany. Program Wieloletni na lata 2007-2011 "Polskie Sztuczne Serce" P02 pt.: Opracowanie technologii metrologicznych, informatycznych i telekomunikacyjnych dla potrzeb protez serca, Umowa Nr 06/WK/P02/0001/SPB-PSS/2008 Nieinwazyjny pomiar parametrów biologicznych niezbędnych dla implantowanej komory serca. Współwykonawcy: FRK, ITAM, IPPT; - wykonawca;

N515 025 32/1887 Opracowanie technologii nanostruktur fotonicznych wraz z układami sprzęgającymi optyki zintegrowanej dla zastosowań w technice sensorowej. Współwykonawcy: ITE Warszawa; - wykonawca;

PW-004/ITE/07/2006 Opracowanie prototypów optoelektronicznych oraz akustoelektronicznych systemów pomiarowych do detekcji i pomiaru stężenia wodoru w zakresie przedwybuchowym UMOWA Nr  PW-004/07/2006/4/UW-2006 w ramach PW-004/ITE/07/2006 Rozwój technicznych systemów przeciwdziałania zagrożeniom technicznym i usuwania skutków katastrof - wykonawca;

8 T10C 034 16 – Badanie wyładowań niezupełnych w wysokonapięciowych układach izolacyjnych metodą emisji akustycznej z wykorzystaniem sieci neuronowych - wykonawca;

4 T10C 035 22 – Badanie wyładowań niezupełnych w układach izolacyjnych kalibrowaną metodą emisji akustycznej – wykonawca;

R01 039 01 - Projekt rozwojowy Opracowanie przyrządów pomiarowych wykorzystujących matryce technologicznie zaawansowanych nieselektywnych czujników składu mieszanin gazowych; Współwykonawcy: Instytut Metrologii i Automatyki Elektrotechnicznej - Wydz. Elektryczny PŚ – wykonawca;

3 T11E 002 29 - Wykorzystanie analizy spektralnej w diagnostyce stanów przednowotworowych i nowotworowych – kierownik;

3 T11B 071 26 - Opracowanie optoelektronicznego czujnika toksycznych substancji przemysłowych (TSP) – wykonawca;

0 T00A 027 26 - Opracowanie technologii wytwarzania struktur sensorowych dla czujników toksycznych substancji przemysłowych (TSP) z wykorzystaniem akustycznej fali powierzchniowej (AFP) – wykonawca;

Nagrody i wyróznienia (od 2002r.)

2003
  •   Indywidualna Nagroda Rektora, stopnia II za Osiągnięcia w Dziedzinie Naukowej
  •   Zespołowa Nagroda Rektora, stopnia II za Osiągnięcia w Dziedzinie Dydaktycznej

2005 
  •   Zespołowa Nagroda Rektora, stopnia I za Osiągnięcia w Dziedzinie Naukowej

2007
  •   Zespołowa Nagroda Rektora, stopnia I za Osiągnięcia w Dziedzinie Naukowej
  •   Złoty Medal z Wyróżnieniem, nagroda zespołowa nadana przez Jury 56 Targów BRUSSELS EUREKA! 22-25 Nov. 2007, Bruksela, za „Spektrometryczny system do wczesnego wykrywania i diagnostyki raka” 
  •   Grand Prix Jury, nagroda zespołowa nadana przez Jury 56 Targów BRUSSELS EUREKA! 22-25 Nov. 2007, Bruksela, za „Spektrometryczny system do wczesnego wykrywania i diagnostyki raka”

2010
  •   Zespołowa Nagroda Rektora, stopnia II za Osiągnięcia Naukowe

publikacje

publikacje od 2002r.:

 1. Zbigniew Opilski: Analysis of surface plasmons in a planar waveguide system with spectral detection - experimental results. Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 6, s. 1221-1228, bibliogr. 9 poz.

 2. Zbigniew Opilski: Analysis of surface plasmons in a planar waveguide system with spectral detection - results of model investigations. Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 6, s. 1215-1220, bibliogr. 8 poz.

 3. Zbigniew Opilski: Analysis of surface plasmons in the optical planar waveguide with spectral detection. Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 6, s. 1209-1214, bibliogr. 22 poz.

 4. Grzegorz Konieczny, Zbigniew Opilski, Tadeusz Pustelny, Erwin Maciak: Metody pomiarowe do zastosowania w komorze wspomagania sztucznego serca. Prz. Elektrot. 2010 R. 86 nr 10, s. 53-56, bibliogr. 8 poz.

 5. Grzegorz Konieczny, Zbigniew Opilski, Tadeusz Pustelny, Erwin Maciak: Optical pressure sensor for the POLVAD prosthesis. Integrated optics - sensors, sensing structures and methods. IOS 2010, Szczyrk - Beskidy Mountains, Poland, 1-5 March 2010. Abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2010, s. [21]

 6. Przemysław Struk, Tadeusz Pustelny, Zbigniew Opilski: Researches on the spectral transmittance of zinc oxide ZnO semiconductor layers. Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 6, s. 1239-1241, bibliogr. 8 poz.

 7. Erwin Maciak, Zbigniew Opilski, Tadeusz Pustelny, Marian Urbańczyk: The 4-channel gas sensor system based on photonics and interferometric nanostructures. W: Integrated optics - sensors, sensing structures and methods. IOS 2010, Szczyrk - Beskidy Mountains, Poland, 1-5 March 2010. Abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2010, s. [23]

 8. Erwin Maciak, Zbigniew Opilski, Tadeusz Pustelny, Marian Urbańczyk: Wielokanałowy, optoelektroniczny system do pomiaru stężenia gazów. Pomiary Autom. Kontr. 2010 vol. 56 nr 7, s. 799-802, bibliogr. 9 poz.

 9. Grzegorz Konieczny, Zbigniew Opilski, Tadeusz Pustelny, Erwin Maciak: State of the work diagram of the artificial heart. Acta Phys. Pol. A 2009 vol. 116 no. 3, s. 344-347, bibliogr. 8 poz.

 10. Erwin Maciak, Tadeusz Pustelny, Zbigniew Opilski, Mateusz Bednorz, Marian Urbańczyk: Światłowodowe czujniki z interferencyjnymi strukturami sensorowymi do pomiarów koncentracji gazów toksycznych i przemysłowych. Pomiary Autom. Komput. 2009 nr 1, s. 14-16, bibliogr. 6 poz.

 11. Erwin Maciak, Marian Urbańczyk, T. Buchacz, Zbigniew Opilski: Badania możliwości wykorzystania optycznej detekcji koncentracji wodoru rozpuszczonego w izolacji olejowej do diagnostyki transformatora. Elektronika 2008 R. 49 nr 6, s. 196-198

 12. Grzegorz Konieczny, Zbigniew Opilski, Tadeusz Pustelny, Erwin Maciak: Fiber pressure sensor for the POLVAD prosthesis. Mol. Quantum Acoust. 2008 vol. 29, s. 135-141, bibliogr. 8 poz.

 13. Tadeusz Pustelny, Erwin Maciak, Zbigniew Opilski, A. Piotrowska, E. Papis, K. Gołaszewska: Investigation of the ZnO sensing structure on NH3 action by means of the surface plasmon resonance method. Eur. Phys. J., Spec. Top. 2008 vol. 154 iss. 1, s. 165-170, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.689

 14. A.Sieroń, P. Gibiński, Tadeusz Pustelny, S. Kwiatek, Zbigniew Opilski, A. Kawczyk-Krupka, T. Woźnica, Erwin Maciak, W. Kubica, Marian Urbańczyk, W. Latos: Optical biopsy using spectral camera in BCC and oral leukoplakia. Photodiagn. Photodyn. Therapy 2008 vol. 5 iss. 4, s. 271-275, bibliogr. 9 poz.

 15. Zbigniew Opilski, Marek Salamak: Static and dynamic displacement of bridges measure using digital camcorder. W: Reprocity resume. Research and training on restoration and protection of the city environment in industrial regions. [Monography]. . Eds: Marcin Górski, Rafał Krzywoń. Gliwice : [Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej], 2008, s. 121-126, bibliogr. 4 poz.

 16. Franciszek Witos, Zbigniew Gacek, Zbigniew Opilski: Testing of partial discharges in generator coil bars with the help of calibrated acoustic emission method. Acta Phys. Pol. A 2008 vol. 114 no. 6-A, s. A-249 - A-258, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.321

 17. Erwin Maciak, Marian Urbańczyk, Zbigniew Opilski, W. Olech, T. Buchacz: Zastosowanie optycznej metody pomiaru koncentracji wodoru rozpuszczonego w izolacji olejowej do diagnostyki transformatora. Energetyka 2008 nr 8/9, s. 619-624, bibliogr. 10 poz.

 18. A.Piotrowska, E. Papis, E. Kamińska, K. Gołaszewska, Tadeusz Pustelny, Erwin Maciak, Zbigniew Opilski: ZnO sensing structure for NH3 detection. Eur. Phys. J., Spec. Top. 2008 vol. 154 iss. 1, s. 149-152, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 0.689

 19. M. Darlak, Zbigniew Opilski, M. Gawlikowski, R. Kustosz, Tadeusz Pustelny: Acoustic method of noninvasive blood volume monitoring in POLVAD pump. W: The 45th Annual Meeting of the Japanese Society for Artificial Organs. JSAO 2007. The 2nd Meeting of the International Federation for Artificial Organs, Osaka, Japan, October 28-21, 2007. [B.m.] : [b.w.], 2007, G-014, A50 (Artificial Organs. vol. 31, iss. 10)

 20. Tadeusz Pustelny, Erwin Maciak, Zbigniew Opilski, Mateusz Bednorz: Optical interferometric structures for application in gas sensors. Opt. Appl. 2007 vol. 37 no. 1/2, s. 187-194, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.284

 21. Zbigniew Opilski, Erwin Maciak, Tadeusz Pustelny, Marian Urbańczyk, P. Gibiński, T. Woźnica, A. Sieroń: Optical method of the detection of some tumors. Mol. Quantum Acoust. 2007 vol. 28, s. 217-222, bibliogr. 7 poz.

 22. Zbigniew Opilski, A. Sieroń, J. Adamczyk, Erwin Maciak, Marian Urbańczyk, Tadeusz Pustelny, T. Woźnica, W. Kubica, P. Gibiński: System do analizy spektralnej stanów przednowotworowych i nowotworowych. W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XV Krajowa konferencja naukowa, Wrocław, wrzesień 2007. Streszczenia prac konferencyjnych. . Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk [i in.]. [Warszawa] : [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Zarząd Główny], [2007], s. 228, bibliogr. 7 poz.

 23. Erwin Maciak, Zbigniew Opilski: Transition metal oxides covered Pd film for optical H2 gas detection. Thin Solid Films 2007 vol. 515 iss. 23, s. 8351-8355, bibliogr. 12 poz. Zawiera materiały z: 5th International Workshop on Semiconductor Gas Sensors - SGS'2006, Ustroń, Poland, 10-13 September 2006. Impact Factor1.693

 24. Zbigniew Opilski, Erwin Maciak, B. Krupanek: A theoretical analysis of the electronic properties of tin dioxide surface. W: XXX International Conference IMAPS Poland Chapter 2006, Kraków, 24-27 September 2006. Proceedings. . Eds.: W. Zaraska, A. Cichocki, D. Szwagierczak. Kraków : Institute of Electron Technology. Cracow Division, [2006], s. 489-492

 25. Zbigniew Opilski, Erwin Maciak, B. Krupanek: Badania nad technologią luminescencyjnych warstw sensorowych do pomiaru stężenia tlenu. W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE 2006. XI konferencja naukowa, Kraków-Zakopane, 19-22 czerwca 2006. Materiały konferencyjne. Kraków : Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2006, s. 327-330, bibliogr. 2 poz.

 26. Erwin Maciak, J. Muszyński, Zbigniew Opilski, A. Marcinkowski, S. Bartłomiejczyk, Tadeusz Pustelny: Badanie chitozanu metodą SPR pod kątem zastosowań w optycznych czujnikach gazów. W: Światłowody i ich zastosowania. X Konferencja, Krasnobród, 4-7 października 2006. Referaty i komunikaty. T. 1. Lublin : Wydaw. - Drukarnia Liber Duo, 2006, s. 359-366, bibliogr. 6 poz.

 27. Erwin Maciak, Zbigniew Opilski: Hydrogen gas detection by means of a fiber optic interferometer sensor. W: 35th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Ustroń, Poland, 27 February - 3 March 2006. Eds: J. Bodzenta, M. Dzida, T. Pustelny. Les Ulis : EDP Sciences, 2006, s. 135-140, bibliogr. 7 poz. (Journal de Physique IV. Proceedings. vol. 137). Impact Factor 0.315

 28. Mateusz Bednorz, Agnieszka Stolarczyk, Erwin Maciak, Tadeusz Pustelny, Zbigniew Opilski, Marian Urbańczyk: Influence of humidity variations on performance of Nation based ammonia optical sensor. W: 35th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Ustroń, Poland, 27 February - 3 March 2006. Eds: J. Bodzenta, M. Dzida, T. Pustelny. Les Ulis : EDP Sciences, 2006, s. 23-29, bibliogr. 8 poz. (Journal de Physique IV. Proceedings. vol. 137). Impact Factor 0.315

 29. Erwin Maciak, Zbigniew Opilski, Mateusz Bednorz, Tadeusz Pustelny, Marian Urbańczyk: Interferencyjne światłowodowe czujniki gazów. W: Światłowody i ich zastosowania. X Konferencja, Krasnobród, 4-7 października 2006. Referaty i komunikaty. T. 1. Lublin : Wydaw. - Drukarnia Liber Duo, 2006, s. 352-358, bibliogr. 4 poz.

 30. Tadeusz Pustelny, Erwin Maciak, Zbigniew Opilski, Mateusz Bednorz: Investigations of optical interferometric structures applied in gas sensors. W: Proceedings of the Symposium on Photonics Technologies for 7th Framework Program. Wrocław, 12-14 October, 2006. . Ed. A. Popiołek-Masajda. Wrocław University of Technology. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2006, s. 103-106

 31. Erwin Maciak, Zbigniew Opilski, Marian Urbańczyk: Optical hydrogen sensitivity of Pd-metal oxide composite films prepared on fiber optics. W: Optical fibers, applications,Warsaw, Poland, 31 August - 2 September 2005. . Ed: Leszek R. Jaroszewicz, Brian Culshaw, Anna Grazia Migani. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2005, s. 59521R-1 - 59521R-8 (Proceedings of SPIE. vol. 5952)

 32. Jolanta Ignac-Nowicka, Tadeusz Pustelny, Zbigniew Opilski: Optyczna technika pomiaru stężenia gazowych zanieczyszczeń powietrza z zastosowaniem rezonansu plazmonowego. Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2006 R. 40 nr 2, s. 37-43, bibliogr. 10 poz.

 33. Erwin Maciak, Zbigniew Opilski, Tadeusz Pustelny, Mateusz Bednorz, Marian Urbańczyk, Agnieszka Stolarczyk: Światłowodowe czujniki gazów z interferencyjnymi strukturami sensorowymi. W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE 2006. XI konferencja naukowa, Kraków-Zakopane, 19-22 czerwca 2006. Materiały konferencyjne. Kraków : Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2006, s. 373-376, bibliogr. 2 poz.

 34. Erwin Maciak, Zbigniew Opilski, Marian Urbańczyk, W. Olech: Światłowodowy czujnik wodoru do diagnostyki transformatorów - badania wstępne. W: Zarządzanie eksploatacją transformatorów. Konferencja, Wisła-Jawornik, 26-28 kwietnia 2006. [B.m.] : [b.w.], [2006], s. 199-206, bibliogr. 9 poz.

 35. Erwin Maciak, Zbigniew Opilski: Transition metal oxides covered Pd film for optical H2 gas detection. W: V International Workshop on Semiconductor Gas Sensors. SGS 2006, Ustroń, Poland, September 10-13, 2006. Programme and abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 48

 36. Erwin Maciak, Zbigniew Opilski, Tadeusz Pustelny: Wpływ wilgotności na strukturę sensorową Nafion/WO3 w plazmonowym czujniku amoniaku. W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE 2006. XI konferencja naukowa, Kraków-Zakopane, 19-22 czerwca 2006. Materiały konferencyjne. Kraków : Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2006, s. 231-234, bibliogr. 2 poz.

 37. Erwin Maciak, Zbigniew Opilski, Tadeusz Pustelny, Mateusz Bednorz: An optical detection NH3 gas by means of a-WO3 thin films based on SPR technique. W: 34th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Ustroń, Poland, 28 February - 4 March 2005. . Eds: T. Błachowicz, J. Bodzenta, T. Pustelny. Les Ulis : EDP Sciences, 2005, s. 131-136, bibliogr. 21 poz. (Journal de Physique IV. Proceedings. vol. 129). Impact Factor 0.389

 38. Erwin Maciak, Zbigniew Opilski, Tadeusz Pustelny: Effect of humidity on NH3 gas sensitivity of Nafion/WO3 sensing structure of SPR sensor. Mol. Quantum Acoust. 2005 vol. 26, s. 205-215

 39. Zbigniew Opilski, Tadeusz Pustelny, Erwin Maciak, Mateusz Bednorz, Agnieszka Stolarczyk, Małgorzata Jadamiec: Investigations of optical interferometric structures applied in toxic gas sensors. Bull. Pol. Acad. Sci. Tech. Sci. 2005 vol. 53 no. 2, s. 151-156, bibliogr. 20 poz.

 40. Zbigniew Opilski, Erwin Maciak, Mateusz Bednorz, Tadeusz Pustelny, Agnieszka Stolarczyk, Małgorzata Jadamiec: Investigations of optical interferometric structures for application in toxic gas sensors. Mol. Quantum Acoust. 2005 vol. 25, s. 269-279

 41. Tadeusz Pustelny, Jolanta Ignac-Nowicka, Zbigniew Opilski: Investigations of refraction properties of metalphthalocyanine nanostructures after NO2action by means of plasmon resonance method. W: Photonics applications in astronomy, communications, industry and high-energy physics experiments III, Wilga, Poland, 26-30 May 2004. . Ed. Ryszard S. Romaniuk. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2005, s. 622-628, bibliogr. 11 poz. (Proceedings of SPIE. vol. 5775)

 42. Erwin Maciak, Zbigniew Opilski, Marian Urbańczyk: Pd/V2O5 fiber optic hydrogen gas sensor. W: 34th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Ustroń, Poland, 28 February - 4 March 2005. . Eds: T. Błachowicz, J. Bodzenta, T. Pustelny. Les Ulis : EDP Sciences, 2005, s. 137-141, bibliogr. 8 poz. (Journal de Physique IV. Proceedings. vol. 129). Impact Factor 0.389

 43. Erwin Maciak, Zbigniew Opilski, Marian Urbańczyk: A fiber-optic hydrogen gas sensor based on thin films Fabry-Perot interferometer. W: Seventh European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors. EUROPT(R)ODE VII, Madrid, Spain, April, 4-7, 2004. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2004, s. 139

 44. E. Maciak, Zbigniew Opilski, Marian Urbańczyk: An optical sensor based on layered Fabry-Perot interferometer for measure of gaseous H2 in various media. Mol. Quantum Acoust. 2004 vol. 25, s. 125-133

 45. E. Maciak, Zbigniew Opilski, Marian Urbańczyk: Detection of hydrogen by means of a thin-film interferometer Fabry-Perot applying a-WO3 layers. W: Lightguides and their applications II. TAL [Technology and Application of Lightguides] 2003, Krasnobród, 9-11 October 2003. . Eds: J. Wójcik, W. Wójcik. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2004, s. 192-201, bibliogr. 9 poz. (Proceedings of SPIE. vol. 5576)

 46. Zbigniew Opilski, E. Maciak: Determination of the optical parameters of thin palladium layers and their application in optical hydrogen sensors. W: Lightguides and their applications II. TAL [Technology and Application of Lightguides] 2003, Krasnobród, 9-11 October 2003. . Eds: J. Wójcik, W. Wójcik. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2004, s. 208-212, bibliogr. 7 poz. (Proceedings of SPIE. vol. 5576)

 47. Tadeusz Pustelny, Jolanta Ignac-Nowicka, Zbigniew Opilski: Experimental investigation of thin metalphthalocyanine layers CuPc, PbPc, NiPc by plasmon resonance method to be applied in NO2-sensors. Opt. Appl. 2004 vol. 34 no. 2, s. 249-264, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.308

 48. Tadeusz Pustelny, Jolanta Ignac-Nowicka, Zbigniew Opilski: Investigations of metalphthalocyanine CuPc and PbPc layers by plasmon resonance method for NO2 - sensors. W: Lightguides and their applications II. TAL [Technology and Application of Lightguides] 2003, Krasnobród, 9-11 October 2003. . Eds: J. Wójcik, W. Wójcik. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2004, s. 161-169, bibliogr. 17 poz. (Proceedings of SPIE. vol. 5576)

 49. Tadeusz Pustelny, Jolanta Ignac-Nowicka, Zbigniew Opilski: Investigations of refraction properties of phthalocyanine nanostructures after NO2 action by means of plasmon resonance method. Mol. Quantum Acoust. 2004 vol. 25, s. 201-211, bibliogr. 11 poz.

 50. Franciszek Witos, Zbigniew Gacek, Zbigniew Opilski: Location of PD sources within the bars assigned for generator coils by means of acoustic emission. W: 33rd Winter School on Molecular and Quantum Acoustics and 9th Workshop on Photoacoustics and Photothermics, Szczyrk, Poland, 9.02.2004-13.02.2004. Abstracts. . Ed. Tomasz Błachowicz. Gliwice : Upper Silesian Division of the Polish Acoustical Society, 2004, s. 35

 51. E. Maciak, Zbigniew Opilski, Marian Urbańczyk: Novel fiber-optic chemochromic hydrogen gas sensor. W: VIII Electron Technology Conference. ELTE 2004, Stare Jabłonki, 19-22.04.2004. Book of extended abstracts. Łódź : CMYK Studio Poligrafii i Reklamy, 2004, s. 452-453, bibliogr. 2 poz.

 52. Zbigniew Opilski, E. Maciak: Optical hydrogen sensor employing the phenomenon of the surface plasmons resonance in the palladium layer. W: Lightguides and their applications II. TAL [Technology and Application of Lightguides] 2003, Krasnobród, 9-11 October 2003. . Eds: J. Wójcik, W. Wójcik. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2004, s. 202-207, bibliogr. 5 poz. (Proceedings of SPIE. vol. 5576)

 53. Tadeusz Pustelny, Jolanta Ignac-Nowicka, Zbigniew Opilski: Optical investigations on layered metalphthalocyanine nanostructures affected by NO2 applying the surface plasmon resonance method. Opt. Appl. 2004 vol. 34 no. 4, s. 563-572, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.308

 54. Erwin Maciak, Zbigniew Opilski, Marian Urbańczyk: Optyczny czujnik do pomiaru stężeń w różnych środowiskach. W: Zarządzanie eksploatacją transformatorów. Konferencja, Wisła-Jawornik, 31 marca - 2 kwietnia 2004 r.. [B.m.] : [b.w.], [2004], s. 261-272, bibliogr. 9 poz.

 55. E. Maciak, Marian Urbańczyk, Zbigniew Opilski: Plazmonowo-interferencyjna struktura do optycznej detekcji wodoru. W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE 2004. VIII konferencja naukowa, Wrocław, 27-30 czerwca 2004. Materiały konferencyjne. Wrocław : Wydział Elektroniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2004, s. 181-185, bibliogr. 2 poz.

 56. Zbigniew Opilski, E. Maciak: Światłowodowy czujnik temperatury wykorzystujący warstwową strukturę Au/ZnS/Au. W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE 2004. VIII konferencja naukowa, Wrocław, 27-30 czerwca 2004. Materiały konferencyjne. Wrocław : Wydział Elektroniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2004, s. 425-428, bibliogr. 2 poz.

 57. Zbigniew Opilski, E. Maciak: Światłowodowy interferometr Fabry-Perot do detekcji wodoru. W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE 2004. VIII konferencja naukowa, Wrocław, 27-30 czerwca 2004. Materiały konferencyjne. Wrocław : Wydział Elektroniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2004, s. 321-324, bibliogr. 3 poz.

 58. Franciszek Witos, Zbigniew Gacek, Zbigniew Opilski, Barbara Kulesz: Zastosowanie EA do badań WNZ w silnikach indukcyjnych małej mocy. W: Inżynieria wysokich napięć. IW 2004. VII Ogólnopolskie sympozjum, Poznań-Będlewo, 26-28 maja 2004. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2004, s. 239-242 (Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje. nr 1)

 59. E. Maciak, Zbigniew Opilski, Marian Urbańczyk: An optical sensor based on layered Fabry-Perot interferometer for measure of gasenous H2 in various media. Mol. Quantum Acoust. 2003 vol. 24, s. 125-133, bibliogr. 5 poz.

 60. Jolanta Ignac-Nowicka, Tadeusz Pustelny, Zbigniew Opilski, E. Maciak: Badanie eksperymentalne cienkich warstw ftalocjanin CuPc oraz PbPc w układzie plazmonowym do zastosowania w sensorach NO2. W: Światłowody i ich zastosowania. IX Konferencja, Krasnobród, 9-11 października 2003. Referaty i komunikaty. T. 1. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2003, s. 311-317, bibliogr. 5 poz.

 61. E. Maciak, Zbigniew Opilski: Detekcja wodoru przy pomocy cienkowarstwowego interferometru Fabry-Perot wykorzystującego warstwy a-WO3. W: Światłowody i ich zastosowania. IX Konferencja, Krasnobród, 9-11 października 2003. Referaty i komunikaty. T. 1. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2003, s. 347-359, bibliogr. 9 poz.

 62. Jolanta Ignac-Nowicka, Tadeusz Pustelny, Zbigniew Opilski, E. Maciak, Wiesław Jakubik, Marian Urbańczyk: Examination of thin films of phthalocyanines in plasm on system for application in NO2 sensors. Opt. Eng. 2003 vol.42 iss. 10, s. 2978-2986. Impact Factor 0.877

 63. Tadeusz Pustelny, Jolanta Ignac-Nowicka, Zbigniew Opilski: Investigations of metalphthalocyanine CuPc and PbPc layers by plasmon resonance method for NO2 sensors. W: Medical imaging 2003. Image processing, San Diego, California, USA, 17-20 February 2003. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2003, s. 301-313 (Proceedings of SPIE. vol. 5032)

 64. Franciszek Witos, Zbigniew Gacek, Zbigniew Opilski: Location of PD sources within the bars assigned for generators coils by means of acoustic emission. Mol. Quantum Acoust. 2003 vol. 24, s. 237-248, bibliogr. 11 poz.

 65. Zbigniew Opilski, E. Maciak: Optyczny czujnik wodoru wykorzystujący zjawisko powierzchniowego rezonansu plazmonowego w warstwie palladu. W: Światłowody i ich zastosowania. IX Konferencja, Krasnobród, 9-11 października 2003. Referaty i komunikaty. T. 1. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2003, s. 360-367, bibliogr. 5 poz.

 66. Tadeusz Pustelny, Jolanta Ignac-Nowicka, Zbigniew Opilski: Surface plasmon resonance phenomena and its application for metalphthalocyanine sensor layers investigations. Mol. Quantum Acoust. 2003 vol. 24, s. 47-60, bibliogr. 18 poz.

 67. Zbigniew Opilski, Marek Salamak: Wykorzystanie kamery cyfrowej do pomiarów statycznych i dynamicznych przemieszczeń w mostach. W: Diagnostyka i badania mostów. II Sympozjum, Opole, 9-11 kwietnia 2003 r.. . Politechnika Opolska. Wydział Budownictwa, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2003, s. 397-402, bibliogr. 4 poz.

 68. Zbigniew Opilski, E. Maciak: Wyznaczanie parametrów optycznych cienkich warstw palladu w kontekście ich zastosowań w optycznych sensorach wodoru. W: Światłowody i ich zastosowania. IX Konferencja, Krasnobród, 9-11 października 2003. Referaty i komunikaty. T. 1. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2003, s. 368-374, bibliogr. 7 poz.

 69. E. Maciak, Zbigniew Opilski, Tadeusz Pustelny, Jolanta Ignac-Nowicka: Examination of thin films of phthalocyanines from the point of view of their application in NO2 sensors. Mol. Quantum Acoust. 2002 vol. 23, s. 253-269, bibliogr. 12 poz.