Laboratorium Optoelektroniki i Czujników Światłowodowych
Optoelektronika i Fotonika
Fotoniczne i Mikroelektroniczne Czujniki Chemiczne

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny

Kierownik Katedry

Stanowisko: Profesor Zwyczajny w Pol. Śl.

Adres: ul. Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, pokój 428

Telefon: 32 237 2902

Email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ścieżka edukacji

mgr inż.

Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Elektryczny, specjalność miernictwo elektryczne i elektroniczne, 1973 r. 

dr inż.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, doktor nauk technicznych, specjalność akustoelektronika, akustyka ciała stałego, 1981 r.

dr hab. inż.

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, doktor habilitowany nauk technicznych, specjalność elektronika - elektronika ciała stałego, 1997 r. 

profesor tytularny nauk technicznych

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, 2006 r. 

profesor zwyczajny w Politechnice Śląskiej

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, 2009 r. 

zainteresowania naukowe

 • optoelektronika
 • optyka zaintegrowana,
 • optyka światłowodów,
 • akustoelektronika,
 • akustyka ciała stałego,
 • techniki ultradźwiękowe,
 • elektronika,
 • elektronika ciała stałego, 

doświadczenia zawodowe

Główny organizator i kierownik Centrum Doskonałości: "Metrological and Technological Centre of Optoelectronics and Acoustoelectronics" 

staże zagraniczne

 • Consiglio Nazionale della Recerche, Instituto Metrologie "G. Colonetti" Turyn, Włochy, VIII.1997,
 • Universitatea Covilha, Portugalia, IX.2001,
 • University of Oulu, Finlandia, VIII.2002,
 • University of Twente, Enschede, Holandia, VIII.2003, VIII.2004,
 • University of Thesalonica, Saloniki, Grecja, IX.2002,
 • Autonoma Universitea Barcelona, Barcelona, Hiszpania, IX.2003, 

 działalność w organizacjach

 • od 1975 r członek Polskiego Towarzystwa Akustycznego,
 • w okresie 1996-2002 Sekretarz Generalny PTA,
 • od 2002 r. Vice-Przewodniczący Zarządu Głównego PTA,
 • od 2003 r. członek Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk,
 • od 2004 r. członek Prezydium Komitetu Akustyki PAN,Komitetu Metrologii i Aparatury Pomiarowej Polskiej Akademii Nauk,
 • od 2003 r. członek Sekcji Mikrosystemów i Czujników Pomiarowych Badawczej Komitetu Metrologii i Aparatury Pomiarowej Polskiej Akademii Nauk,
 • od 2000 r. członek Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach,
 • od 1977 r. członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego,
 • od 1991 r. członek Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej,
 • od 1993 r. Przewodniczący Sekcji Akustyki Molekularnej i Kwantowej przy Komitecie Akustyki PAN,
 • od 1997 r. członek European Acoustical Association EAA,
 • w latach 1997-2002 członek Zarządu European Acoustical Association,
 • od 1995 r. członek SPIE, aktualnie członek Zarządu Głównego Polish Chapter of SPIE,
 • od 2002 członek Optical Society of America. 
 • od 2009 członek Zarządu Photonics Society of Poland

dodatkowe informacje

promotorstwo w dziesięciu zakończonych przewodach doktorskich

1. Jolanta Ignac-Nowicka, Badania właściwości optycznych warstw ftalocjanin metodą rezonansu plazmonowego dla zastosowań w sensorach NO2 (obrona pracy doktorskiej w dniu 26.05.2004) 
2. Iwona Zielonka, Opracowanie technologii wytwarzania światłowodów planarnych i sprzęgaczy siatkowych metodą zol-żel (obrona pracy doktorskiej w dniu 30.06.2004) 
3. Adam Szpakowski Analiza wieloelementowych głowic akustycznych metodą przestrzennej odpowiedzi impulsowej – opracowanie modelu teoretycznego oraz badania eksperymentalne (obrona pracy doktorskiej w dniu 21.09.2005) 
4. Cuma Tyszkiewicz Analiza teoretyczna i badania eksperymentalne światłowodowych struktur planarnych z warstwami ferronematycznymi (obrona pracy doktorskiej w dniu 03.07.2006) 
5. Kamil Barczak Badanie własności magnetooptycznych światłowodów specjalnych typu D (obrona pracy doktorskiej w dniu 03.07.2006) 
6. Maciej Gawlikowski, „Badania modelowe parametrów metrologicznych układu krążenia dla potrzeb diagnostyki hemodynamicznej serca” 
7. Przemysław Struk, Analizy modelowe oraz badania eksperymentalne wybranych struktur fotonicznych na bazie półprzewodników szerokoprzerwowych, (obrona pracy 2012)
8. Grzegorz Konieczny, Nowe metody pomiarowe wyznaczania objętości chwilowej części krwistej w pulsacyjnej komorze wspomagania serca, (obrona pracy 2013)
9. Marcin Procek, Zastosowanie nanostruktur półprzewodników szerokoprzerwowych w układach do pomiaru i detekcji wybranych gazów, (obrona pracy 2016)
10. Sabina Drewniak, Wpływ wybranych środowisk gazowych na właściwości fizyczne struktur na bazie grafenu i tlenku grafenu, (obrona pracy 2016)

dorobek naukowy

1.Monografia (w języku angielskim): Tadeusz Pustelny, Physical and Technical Aspects of Optoelectronic Sensors
Współautorstwo w wydaniach książkowych:”AKUSTYKA POLSKA – wczoraj i dzisiaj”, Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk, CIOP PIB, Warszawa, 2010;
Rozdziały w książkach: „Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej”, Oficyna Wydawnicza Pol. Wrocławskiej, 2010;
2. Publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym: ok. 150 z listy Web of Sciences,
3. Publikacje konferencyjne: ponad 150
4. Współautorstwo w podręcznikach akademickich: 4
5. Czynny udział w konferencjach naukowych: ponad 150
6. Cytowania własnych prac naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym: ponad 750
7. Patenty:11,
8. Przyznane granty KBN: 20,
członkostwo w komitetach czasopism naukowych

1. Molecular and Quantum Acoustics – Redaktor Naczelny 
2.
Molecular and Quantum Acoustics – Przewodniczący Komitetu Naukowego
3. Optica Applicata – Redaktor Działowy
4. Archives of Acoustics – Członek Rady Programowej 
5. Photonics Letters os Poland - Redaktor Działowy
6. Metrology and Measurement Systems  - członek Rady Programowej  

dorobek dydaktyczny

Autor ok. 20 wykładów obejmujących zagadnienia związane z Fizyką, Akustyką, Optyką, Fotoniką i Elektroniką,  spis wykładów 

zainteresowania poza zawodowe

 • literatura faktu
 • historia
 • muzyka klasyczna (w szczególności - muzyka baroku i muzyka romantyzmu)
 • Tatry