Laboratorium Optoelektroniki i Czujników Światłowodowych
Optoelektronika i Fotonika
Fotoniczne i Mikroelektroniczne Czujniki Chemiczne

Współpraca z ośrodkami krajowymi

 1. Centrum Chemii Polimerów PAN, Zabrzu,

 2. Energopomiar-Energotest, Gliwice,

 3. Pracownia Technologii Światłowodów, Lublin,

 4. Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa,

 5. Instytut Elektrotechniki, Warszawa,

 6. Katedra Promieniowania Optycznego Politechniki Białostockiej,

 7. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze, Członek Rady Naukowej Fundacji,

 8. WASKO S.A., Gliwice,

 9. Instytut Optoelektroniki, WAT, Warszawa,

 10. Instytut Energetyki, Łódź,

 11. Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej,

 12. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Gliwice,

 13. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa,

 14. Śląska Akademia Medyczna, Katowice,

 15. Instytut Metrologii Politechniki Śląskiej, Gliwice,

 16. Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań,

 17. Centrum Doskonałości MagElMat, Poznań,

 18. Katedra Wibroakustyki, AGH, Kraków,

 19. Wyższa Szkoła Mechatroniki, Katowice,

 20. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych, Łódź,

 21. KSK Ltd., Katowice,

 22. Katedra Optoelektroniki, Politechnika Gdańska, Gdańsk,

 23. Instytut Akustyki, Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań,

 24. Centralne Laboratorium Optyki, Warszawa.