Laboratorium Optoelektroniki i Czujników Światłowodowych
Optoelektronika i Fotonika
Fotoniczne i Mikroelektroniczne Czujniki Chemiczne

LABORATORIA BADAWCZE

 

Katedra Optoelektroniki posiada wysoko specjalistyczne:

 1. Laboratoria metrologiczne

 2. Laboratoria technologiczne

 

 Laboratoria metrologiczne

 1. Laboratorium metrologii optoelektronicznej

 2. Laboratorium interferometrii w światłowodach planarnych i włóknistych

 3. Laboratorium spektroskopii rezonansu plazmonowego

 4. Laboratorium sensorów optycznych

 5. Laboratorium fotoluminescencji i elektroluminescencji

 6. Laboratorium badania efektów magnetooptycznych

 7. Laboratorium polarymetrii optycznej

 8. Laboratorium elipsometrii

 9. Laboratorium akustoelektroniki

 10. Laboratorium badania półprzewodników metodami akustycznymi

 11. Laboratorium emisji akustycznej

 

 Laboratoria technologiczne

 1. Laboratorium wytwarzania światłowodów metodami dyfuzji i elektrodyfuzji jonów

 2. Laboratorium wytwarzania światłowodów metodą zol-żel

 3. Laboratorium osadzania nanowarstw metalicznych i półprzewodnikowych

 4. Laboratorium rozpylania magnetronowego oraz rozpylania EBS

 5. Laboratorium rozpylania wiązką elektronów

 6. Laboratorium nanoszenia polimerów

 7. Laboratorium trawienia krzemu

 8. Laboratorium fotolitografii

 9. Laboratorium wytwarzania struktur akustoelektronicznych