Laboratorium Optoelektroniki i Czujników Światłowodowych
Optoelektronika i Fotonika
Fotoniczne i Mikroelektroniczne Czujniki Chemiczne

 

Laboratorium Techniki Inżynierskiej

Położenie laboratorium

 

Pokój nr 127 i 129 w budynku C Wydziału Elektrycznego

 

Opiekun laboratorium

 

Dr inż. Kamil Barczak (p. 840, bud. GiG)

 

W laboratorium prowadzone są zajęcia podstawowe z przedmiotów:

 

  1. Technika inżynierska - laboratorium

  2. Wstęp do techniki inżynierskiej II

 

Tematyka laboratorium:

 

  • podstawy mechaniki

  • podstawy optyki

  • podstawy akustyki

  • podstawy elektrotechniki

  • podstawy fizyki półprzewodników

 

Wykaz tematów ćwiczeń laboratoryjnych

 

1. Wyznaczanie indukcji pola magnetycznego ziemi metodą busoli tangensów

 

2. Wyznaczanie współczynnika kształtu brył obrotowych

 

3. Wyznaczanie szerokości przerwy energetycznej półprzewodników

 

4. Wyznaczanie stałych sprężystości metodą statyczną i dynamiczną

 

5. Sprawdzanie prawa Malusa

 

6. Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą przesunięcia fazowego

 

7. Wyznaczanie współczynnika lepkości powietrza metodą Hagena-Poiseuille'a

 

8. Wyznaczanie momentów bezwładności bryły sztywnej

 

9. Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego metodą wahadła matematycznego

 

10. Wyznaczanie pojemności i indukcyjności metodą techniczną

 

11. Wyznaczanie długości fali świetlnej metodą siatki dyfrakcyjnej

 

12. Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego metodą spadku swobodnego

 

Materiały dla studentów: