Laboratorium Optoelektroniki i Czujników Światłowodowych
Optoelektronika i Fotonika
Fotoniczne i Mikroelektroniczne Czujniki Chemiczne

 

Laboratorium Pomiarów w Systemach Telekomunikacyjnych

 

Położenie laboratorium

 

Pokój nr 838 w budynku Wydziału GiG

 

Opiekun laboratorium

 

dr hab.inż. Roman Rogoziński prof. Pol.Śl. (p. 827, bud. GiG), dr inż. Cuma Tyszkiewicz (p. 840, bud. GiG)

 

Tematyka laboratorium:

 

  1. Zjawiska związane z transmisją w torach światłowodowych

  2. Wykaz tematów ćwiczeń laboratoryjnych

  3. Tłumienność światłowodów POF.

  4. Badanie wpływu tłumienia włókna na ograniczenie długości toru transmisyjnego.

  5. Pomiar prędkości rozchodzenia się impulsów w światłowodach włóknistych.

  6. Badanie wpływu dyspersji chromatycznej włókna na ograniczenie długości toru transmisyjnego.

  7. Wykorzystanie zjawiska AMGD do multipleksowania sygnałów we włóknach plastikowych.

  8. Kompensacja dyspersji chromatycznej.