Laboratorium Optoelektroniki i Czujników Światłowodowych
Optoelektronika i Fotonika
Fotoniczne i Mikroelektroniczne Czujniki Chemiczne

 

Laboratorium Optoelektroniki

 

Położenie laboratorium

 

Pokój nr 838 w budynku Wydziału GiG

 

Prowadzący zajęcia

 

Dr inż. Kazimierz Gut (828, bud. GiG), dr inż. Zbigniew Opilski, dr inż. Erwin Maciak, mgr inż. Przemysław Struk, mgr inż. Grzegorz Konieczny

 

Wykaz tematów ćwiczeń laboratoryjnych

 

 1. Wyznaczanie ogniskowej soczewki.

 2. Wyznaczanie współczynnika załamania światła metodą szpilkową.

 3. Wyznaczenie rozmiarów piksela, kontrastu i parametrów dynamicznych monitorów.

 4. Dyfrakcja światła na szczelinie.

 5. Wyznaczenie charakterystyk emisyjnych żarówki.

 6. Badanie zależności współczynnika załamania światła od stężenia roztworu.

 7. Badanie ogniw fotowoltaicznych.

 8. Wyznaczenie charakterystyk widmowych LED .

 9. Wyznaczanie charakterystyk kierunkowych LED.

 10. Wyznaczenie prędkości światła w wielomodowym włóknie optycznym.

 11. Podstawowe konfiguracje interferometryczne.

 12. Wyznaczenie parametrów soczewek światłowodowych.

 13. Prawo Malusa. Badanie komórki Pockelsa.

 14. Transmisja dźwięku i obrazu w wolnej przestrzeni.

 15. Wyznaczanie parametrów wiązki lasera.

 16. Wyznaczanie prądu progowego lasera oraz zewnętrznej sprawności kwantowej.

 17. Ustawianie profilu kolorymetrycznego monitorów.

 18. Wyznaczanie parametrów wyświetlacza ciekłokrystalicznego.

 19. Analiza widmowa gazów.

 20. Wyznaczanie gęstości zapisu płyt CD i DVD.

 21. Wyznaczanie czułości widmowej fotoelementów.

 22. Zjawisko Faradaya Pomiar stałej Verdeta.

 23. Badanie odbicia światła od dielektryków. Pomiary kata Brewstera.

 24. Wyznaczanie charakterystyk transmisyjnych powłok wielowarstwowych.

 25. Wyznaczanie rozkładu współczynnika załamania światłowodu gradientowego metoda pola bliskiego

 26. Pirometryczny pomiar temperatury

 27. Badanie zjawiska fotoluminescencji