Laboratorium Optoelektroniki i Czujników Światłowodowych
Optoelektronika i Fotonika
Fotoniczne i Mikroelektroniczne Czujniki Chemiczne

PROJEKTY BADAWCZE

 • Badanie własności fizycznych powierzchni i granic fazowych półprzewodników
  grant KBN 204339101 realizowany od 26.11. 91 do 31.12.93
 • Badania wybranych typów szkieł pod kątem zastosowań w technologii optyki planarnej
  grant KBN 0902/S5/94/06 realizowany w okresie 1994-1996
 • Opracowanie światłowodowego luminescencyjnego czujnika temperatury
  grant KBN 8S50107504 realizowany od 01.05. 93 do 30.04.95
 • Opracowanie światłowodowego luminescencyjnego czujnika pola elektrycznego
  grant KBN Nr 8T11B 060 09 realizowany od 1.07. 95 do 30.06.97
 • Matryca czujników wybranych gazów toksycznych oparta na akustycznych falach powierzchniowych
  grant KBN Nr 8 T10C 036 08, okres realizacji: 1995 - 1996
 • Wielomodowe struktury interferencyjne na bazie falowodów wykonanych techniką wymiany jonowej w szkle
  grant KBN Nr T11 B 052 18, okres realizacji: 2000-2002
 • Światłowodowy system pomiaru natężenia pola magnetycznego
  grant KBN Nr 8 T11B 045 18 realizowany w okresie 2000-2003
 • Opracowanie czujnika do pomiaru stężenia wodoru w oleju transformatorowym
  grant KBN Nr 8T10C 032 18, realizowany w okresie 2000-2002
 • Opracowanie technologii wytwarzania warstw dielektrycznych metodą zol-żel dla układów optyki zintegrowanej
  grant KBN 7 T08D 013 21, czas realizacji 11.2002-05.2004
 • Nowa metoda optycznej detekcji wodoru z wykorzystaniem warstwowej struktury sensorowej metal-dielektryk-metal
  grant promotorski mgr inż. Erwina Maciaka KBN Nr 4 T10C 023 24, okres realizacji: 2003-2004
 • Gradientowe planarne struktury światłowodowe wytwarzane technika wymiany jonowej w szkłach - technologia, pomiary opis teoretyczny
  grant habilitacyjny dr inż. Romana Rogozińskiego BW/RGH-6/RMF-0/2004
 • Opracowanie optoelektronicznego czujnika wybranych toksycznych substancji przemysłowych
  grant KBN 3 T11 B 071 26, realizowany w okresie 2004-2006
 • Opracowanie technologii wytwarzania struktur sensorowych dla czujników toksycznych substancji przemysłowych z wykorzystaniem AFP
  grant KBN 0 T00A 027, realizowany w okresie 2004-2005
 • Badania warstwowych struktur sensorowych czujnika wodoru z Akustyczną Falą Powierzchniową
  grant 3 T10C 00926, realizowany w okresie 2004-2006
 • Opracowanie technologii wytwarzania struktur sensorowych dla czujników TSP z wykorzystaniem AFP
  grant KBN 0 T00A 027 26, realizowany w okresie 2004-2006
 • Badanie warstwowych struktur sensorowych czujnika wodoru z AFP
  grant KBN 3 T10C 009 26,okres realizacji: realizowany w okresie 2004-2006
 • Badanie wpływu pola magnetycznego na propagację światła w światłowodowej strukturze planarnej z ciekłokrystaliczną warstwą ferronematyczną
  grant KBN 3 T11 B 008 28, grant promotorski mgr. Cumy Tyszkiewicza, realizowany w okresie 2005-2006
 • Wykorzystanie analizy spektralnej w diagnostyce stanów przednowotworowych i nowotworowych
  grant KBN Nr: 3 T11E 002 29, ITAM, Pol. Śl., rozpoczęcie 2005
 • Elementy i układy optoelektroniki zintegrowanej dla zastosowań sensorowych (wybrane zagadnienia modelowania i technologii, realizacje)
  rektorski grant habilitacyjny dr inż. Pawła Karasińskiego BW/RGH-6/RMF-0/2005, czas realizacji: 1.06.2005-31.12.2006
 • Badanie efektów własności magnetooptycznych w światłowodach specjalnych typu D
  grant KBN 3 T10C 030 28, grant promotorski mgr. Kamila Barczaka, realizowany w okresie 2005-2006
 • Wielomodowe struktury interferencyjne wytwarzane metodą wymiany jonowej w szkle
  grant promotorski mgr inż. Damaina Kasprzaka Nr 3 T11B 032 30, okres realizacji: 2006-2007
 • Opracowanie technologii wytwarzania warstw dielektrycznych metodą zol-żel dla układów optyki zintegrowanej
  grant KBN 7 T08D 013 21, okres realizacji: 2001-2004
 • Opracowanie prototypów optoelektronicznych oraz akustoelektronicznych systemów pomiarowych do detekcji i pomiaru stężenia wodoru w zakresie przedwybuchowym
  projekt Badawczy zamawiany PW-0004, ITE Radom, okres realizacji: 2007-2008
 • Opracowanie technologii wytwarzania wybranych elementów i układów optyki zintegrowanej metodą zol-żel do zastosowań sensorowych
  N515 057 31/2432, czas realizacji: 11.2006-11.2009
 • Opracowanie przyrządów pomiarowych wykorzystujących matryce technologicznie zaawansowanych nieselektywnych czujników składu mieszanin gazowych
  Grant Nr R01 039 01, czas realizacji: 27.03.2007 - 26.03.2009
 • Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i techniki sensorowych (InTechFun).
  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 — 2013.