Laboratorium Optoelektroniki i Czujników Światłowodowych
Optoelektronika i Fotonika
Fotoniczne i Mikroelektroniczne Czujniki Chemiczne

Prace naukowe Pracowników Katedry Optoelektroniki Politechniki Śląskiej (RE4) można znaleźć w kilku bazach danych. Podstawowe informacje o dorobku naukowym dostępne są w bazach Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej. Ponadto dorobek pracowników RE4 podzielony wg kategorii można przeglądać w naszej wewnętrznej bazie artykułów (HYZIO :) ). Dodatkowym wsparciem są bazy międzynarodowe Web of Science (WoS) i Scopus.


Linki prowadzące bezpośrednio do odpowiednich baz znajdują się w menu głównym i bocznym.