Laboratorium Optoelektroniki i Czujników Światłowodowych
Optoelektronika i Fotonika
Fotoniczne i Mikroelektroniczne Czujniki Chemiczne

Katedra Optoelektroniki wywodzi się z Zakładu Optoelektroniki, który w roku 1980 utworzono jako jednostkę organizacyjną Instytutu Fizyki Wydziału Matematyczno - Fizycznego Politechniki Śląskiej. W latach od 1980 do 1985 nosiła nazwę Zakładu Akustoelektroniki. W roku 1985 nazwę tą zmieniono na Zakład Akustooptoelektroniki, a w roku 2000 na Zakład Optoelektroniki. Zakład w całości przeniósł się na Wydział Elektryczny w 2009 roku i utworzył tam niezależną jednostkę: Katedrę Optoelektroniki. 

 

 

 

Organizatorem Zakładu i pierwszym jego kierownikiem był prof. Aleksander Opilski. W latach 1981 - 1983 kierownictwo przejął dr Zenon Cerowski. Po dr Cerowskim do roku 2000 kierował Zakładem znowu prof. Aleksander Opilski. Od roku 2000 kierownikiem Zakładu jest prof. Tadeusz Pustelny. W roku 2003 Zakład Optoelektroniki w wyniku konkursu Unii Europejskiej w ramach 5-go Programu Ramowego uzyskał status Centrum Doskonałości -  Metrological and Technological Center of Optoelectronics and Acustoelectronics