Laboratorium Optoelektroniki i Czujników Światłowodowych
Optoelektronika i Fotonika
Fotoniczne i Mikroelektroniczne Czujniki Chemiczne

Laboratoria studenckie

Laboratoria Podstawowe:

Laboratoria Specjalistyczne:

 • Laboratorium Optoelektroniki

 • Laboratorium Pomiarów w Systemach Telekomunikacyjnych

 • Laboratorium Techniki Światłowodowej

 • Laboratorium Optoelektronicznej i Mikroelektronicznej Sensoryki

  • Sensory Opto i Mikroelektroniczne

  • Czujniki Światłowodowe i ich systemy

  • Sensory i Aktuatory Mikroelektroniczne

  • Mikrokontrolery i Karty Pomiarowe

  • Akustyczne i Optyczne Systemy Zabezpieczeń

  • Optoelektroniczne Systemy Diagnostyki i Terapii

 • Laboratorium Technologii Elementów Elektronicznych