Laboratorium Optoelektroniki i Czujników Światłowodowych
Optoelektronika i Fotonika
Fotoniczne i Mikroelektroniczne Czujniki Chemiczne

Dr inż. Kamil Barczak

Stanowisko: Adiunkt

Adres: ul. Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, 423

Telefon: 32 237 1472

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ścieżka edukacji

mgr inż.

Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Matematyczno-Fizyczny, kierunek Fizyka-Techniczna, specjalność Optoelektronika, 2001 r.

dr inż.

Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Matematyczno-Fizyczny, doktor nauk fizycznych, 2006 r.

zainteresowania naukowe

 • światłowodowe czujniki prądu,
 • światłowodowe czujniki pola magnetycznego,
 • światłowody dwójłomne
 • efekty elastooptyczne we włóknach optycznych
 • czujniki polarymetryczne

działalność w organizacjach

 •  PTF

dorobek naukowy

kursy/certyfikaty zawodowe

 • 15-17 listopada 2004, ukończenie kursu: "Optyczne metody pomiaru i badań niezawodności mikrosystemów" zorganizowanego przez Centrum Doskonałości COMBAT, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska.

uczestnictwo w projektach badawczych finasowanych przez MNiSzW

 • NR: 3 T10C 030 28; TEMAT: Badanie własności magnetooptycznych światłowodów specjalnych typu D (promotorski);CHARAKTER UDZIAŁU: główny wykonawca; TERMIN: 2004-2005;
 • NR: N515 4095348; TEMAT: Światłowodowy miernik natężenia prądu elektrycznego; CHARAKTER UDZIAŁU: kierownik projektu; TERMIN: 2008-2010;
 • NR: N510 387735; TEMAT: Badania rozkładu pól magnetycznych w urządzeniach elektromagnetycznych z wykorzystaniem efektów magnetooptycznych w światłowodach; CHARAKTER UDZIAŁU: główny wykonawca; TERMIN: 2008-2010;
 • NR: R01 0034 06; TEMAT: System do pomiaru składu mieszanin gazowych ze strukturami sensorowymi wykonanymi w technologii optyki zintegrowanej; CHARAKTER UDZIAŁU: wykonawca; TERMIN: 2009-2012;

wystąpienia na konferencjach

- XXX Molecular and Quantum Acoustics, Wisła 2001, (referat),

- XXXI Molecular and Quantum Acoustics, Ustroń 2001, (referat),

- Światłowody i ich zastosowanie, Karasnobród 2003, (referat),

- XXXIII Molecular and Quantum Acoustics, Szczyrk 2004, (referat),

- Integrated Optics Theory And Practice, Szczyrk 2004, (poster),

- XXXIV Wave and Quantum Acoustics, Ustroń 2005, (referat),

- Wilga Symphosium, Wilga 2005, (referat),

- Congress Optics and Optolelectronics, Warszawa 2005, (poster), "D-type fibers for magnetic field sensing – theoretical analysis",

- XXXIV Wave and Quantum Acoustics, Szczyrk 2006, (referat),

- Wilga Symphosium, Wilga 2006, (referat),

- Światłowody i ich zastosowanie, Karasnobród 2006, (referat),

- 3RD WINTER WORKSHOP ON ACOUSTOELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS, WISŁA 2007, (referat),

"Magnetooptic properties of special optical D-type fiber"

- 3rd Integrated Optics - Sensors, Sensing Structures and Methods, 2009, 23 - 26 February, Korbielów, (poster), "Optical fibre magnetic field sensor for electric motor",

- 3rd Integrated Optics - Sensors, Sensing Structures and Methods, 2009, 23 - 26 February, Korbielów, (referat), "The new sensing fibre for application in optical fibre current sensor",

- Światłowody i ich zastosowanie, Karasnobród 2009, (poster), "Optyczny czujnik pola magnetycznego do zastosowania w maszynach elektrycznych",

- 4rd Integrated Optics - Sensors, Sensing Structures and Methods, 2010, 1 - 5 March, Korbielów, (poster), "Optical fibre current sensor based on special optical fibres".

publikacje

czasopisma z tzw. listy filadelfijskiej (Journals of ISI - Phyladelphian list)

1. Pustelny T., Tyszkiewicz C., Barczak K., Optical fiber sensors of magnetic field applying faraday's effect, Optica Applicata, vol 33, No2-3, (2003), 469-475.

2. Pustelny T., Barczak K., Gut K., Wojcik J., Special optical fiber type d applied in optical sensor of electric carrents, Optica Applicata, vol. 34, No.4, (2004), 531-540.

3. Barczak K., Pustelny T., Szpakowski A., Błahut M., Experimental And Theoretical Investigation Concerning The Magnetic Effects In Special D-Type Fibers, Journal de Physique IV, vol. 129, (2005), 85-88.

4. Szpakowski A., Pustelny T., Barczak K., Tyszkiewicz C., Physical calculation aide by the HPC claster, Journal de Physique IV, vol. 129, (2005), 155-158.

5. Barczak K., Pustelny T., Magnetooptic properties of special optical type D fibers. Journal de Physique IV, 137, (2006), 15-18.

6. Pustelny T., Przybylski L., Barczak K., Some aspects of theoretical analysis of the light propagation in an elliptical optical fiber, Journal de Physique IV, 137, (2006), 145-148.

7. Barczak K., Pustelny T., Dorosz D., Dorosz J., The new sensing fibre for application in optical fibre current sensor, Acta Physica Polonica, vol.114, No.6-A, (2008), 3-6.

8. Dorosz D., Barczak K.,Pustelny T., Dorosz J., Single mode high refractive index optical fibres, Acta Physica Polonica, vol.114, No.6-A, (2008), 61-66.

9. K. Barczak, T. Pustelny, D. Dorosz, J. Dorosz, Polarization maintaining fibers for application in magnetic field measurements, European Physical Journal- Special Topics, vol. 154, (2008), 11-14

10. Barczak K., Pustelny T., Dorosz D., Dorosz J. New optical glasses with high refractive indices for applications in optical current sensors, Acta Physica Polonica A, vol. 116, No.3, (2009), 247-249.

11. Barczak K., Pustelny T., Zycki Z., Blazejczyk T., Optical fibre magnetic field sensors for monitoring of the state of work of electric motors, Acta Physica Polonica A, vol. 116, No.3, (2009), 250-253.

12. K. Barczak, T. Pustelny, D. Dorosz and J. Dorosz, Optical Fibre Current Sensor for Electric Power Industry, Acta Physica Polonica A, vol. 118, No.6, (2010), 1087-1089.

13. K. Barczak, T. Pustelny, Z. Zycki, T. Blazejczyk and D. Dorosz, Optical Sensor of the Magnetic Field in Electrical Power Engineering, Acta Physica Polonica A, vol. 118, No.6, (2010), 1090-1092.

14. K. Barczak: Optical fibre current sensor for electrical power engineering; BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES, TECHNICAL SCIENCES, Vol. 59, No. 4, 409-414 (2011).

15. K. Barczak: Application of Photonic Crystal Fiber in Optical Fiber Current Sensors; Acta Physica Polonica A, vol. 122, No.5, 793-795 (2012).

prace opublikowane w czasopismach Polskiej Akademii Nauk (Papers published in journals of Polish Academy of Sciences)

1. Pustelny T., Barczak K., Tyszkiewicz C., Optic fiber magnetic field sensors, Molecular and Quantum Acoustics, XXI, (2000), 219-227.

2. Pustelny T., Barczak K., Tyszkiewicz C., Magnetooptic effects and possibility their application for fiber optic sensor technique, Molecular and Quantum Acoustics, vol. 21, (2000), 207-218.

3. Pustelny T., Tyszkiewicz C., Barczak K., The New method for light polarization state determination and their application for magnetooptic effect investigations, Molecular and Quantum Acoustics, vol. 22, (2001), 203-212.

4. Barczak K., Pustelny T., Investigations of magnetooptic effects in special optical fibers, Archives of Acoustics, vol. 30, No1, (2005), 132.

prace opublikowane w wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym oraz Proceedings of SPIE (Papers published in International Journals and in Proceedings of SPIE)

 1. Pustelny T., Tyszkiewicz C, Barczak K., Optical fiber sensors of magnetic field applying Faraday's effect, Proc. of SPIE, vol. 5743, (2002), 197-200.

 2. Pustelny T., Tyszkiewicz C, Barczak K., Investigation of magnetooptic effects in optical fibers, Proc. of SPIE, vol. 5821, (2002), 223-229.

 3. Pustelny T., Tyszkiewicz C., Barczak K., Investigation of magnetooptic effects in optical fibers, Proc. of SPIE, vol. 5028, (2003), 45-51.

 4. Barczak K., Pustelny T., Gut K., Wójcik J., Investigation of magnetooptic effects in special optical fiber type D, Proc. of SPIE, vol. 5775, (2004), 615-621.

 5. Barczak K, Pustelny T., D-type fibers for magnetic field sensing – theoretical analysis, Proc. of SPIE, vol. 5956, (2005), M1-M5.

prace opublikowane w Proceedings of conferences oraz recenzowane materiały konferencji o zasięgu międzynarodowym (Works published in Proceedings of international conferences)

1. Pustelny T. Tyszkiewicz C., Barczak K., Fiber optic magnetic field sensors, Proc. of XXX Winter School on Molecular and Quantum Acoustics, (2001).

2. Pustelny T., Barczak K., Tyszkiewicz C., Magnetooptic effects and possibility their application for fiber optic sensor technique, Proc. of XXX Winter School on Molecular and Quantum Acoustics, (2001).

3. Pustelny T. Tyszkiewicz C., Barczak K., Optical fiber magnetic field sensors, Proc. of XXXI Winter School on Molecular and Quantum Acoustics, (2002).

materiały konferencyjne (Proceedings of domestic conferences)

1. Pustelny T., Barczak K., Tyszkiewicz C., Światłowodowy czujnik pola magnetycznego, VII COE’2002, Rzeszów, (2002), 117-200.

2. Pustelny T., Tyszkiewicz C., Barczak K., Nowa metoda wyznacznia stanu polaryzacji i jej zastosowanie w badaniu efektów, VIII Konferencja Światłowody i ich zastosowanie, Białystok, (2002), 275-278.

3. Barczak K., Pustelny T., Wójcik J., Gut K., Światłowody specjalne typu D dla zastosowań w optycznych czujnikach prądu i pola magnetycznego, Materiały Konferencji Naukowej Światłowody i ich Zastosowanie, Lublin-Krasnobród, IX Konferencja, v.1, (2003), 279-286.