Laboratorium Optoelektroniki i Czujników Światłowodowych
Optoelektronika i Fotonika
Fotoniczne i Mikroelektroniczne Czujniki Chemiczne

Dr hab. inż. Franciszek Witos

Stanowisko: Profesor Nadzwyczajny w Pol. Śl.

Adres: ul. Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, 429

Telefon: 32 237 2540

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. \

ścieżka edukacji

mgr inż.

Wydział Matematyczno-Fizyczny Politechniki Śląskiej, fizyka, podstawowe problemy techniki, 1978 r.

dr inż.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa, doktor nauk technicznych, 1989 r.

dr hab. inż.

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, doktor habilitowany, 2008 r.

zainteresowania naukowe

 • emisja akustyczna

dorobek naukowy

wystąpienia na konferencjach

 • XIIIth Int. Symp. On High Voltage Engineering, Delft, August 25-29, 2003, "In search of AE desriptors correlated with apparent electric charge"
 • Int. Scientific Colloqium on high Voltage Engineering, Kosice, June 11-12, 2002, "A new conception regarding evaluation of partial discharges for diagnosis of insulation"
 • 2nd International Conference on Dielectric and Insulation, High Tatras, 13-15 June 2000, "Comparative Investigations of Partial Discharges Generated in a Model Source"
 • 50 OSA, 2003,"Zastosowanie kalibrowanej metody emisji akustycznej do diagnozowania systemów izolacyjnych wysokich napięć"
 • XIII Konf. Energetyki; ENERGETYKA Modernizacja i rozwój, Kliczków 10-12 września 2003, "Lokalizacja źródeł wnz w prętach uzwojenia stojana generatorów metodą kalibrowanej emisji akustycznej"
 • VI Seminarium Techniczne „Materiały i Technologie Elektroizolacyjne” , Ustroń-Jaszowiec 2002, "Nowa koncepcja oceny wyładowań diagnostyce izolacji"
 • VIII-me Sympozjum EUI’2001, Zakopane 18-20 pazdziernika 2001, "Analiza sygnalów emisji akustycznej generowanych przez zamodelowane zródła wyładowan niezupełnych"
 • Miedzynarodowa konferencja Transformatorów – Transformator’01, Bydgoszcz 2001, "Analiza sygnalów emisji akustycznej w ukladach izolacyjnych w oparciu o rozklady amplitudowe"
 • XII Konf. Energetyki; Modernizacja energetyki wyzwaniem dla przyszłości, Szczyrk 3-5 października 2001, "Badanie wyładowań niezupełnych w prętach stojanów generatorów metodą emisji akustycznej"
 • V Ogólnopolskie Sympozjum INZYNIERIA WYSOKICH NAPIĘĆ, 22-24 maja 2000, Poznań – Kiekrz, "Układ pomiarowo-badawczy DEMA-cOMP do badań WNZ metodą EA: omówienie możliwości, prezentacja układu, wyniki"
 • V-te Sem. Techniczne „Materialy i Uklady Elektroizolacyjne w Przemysle”, Ustron Jaszowiec, 26-28 kwietnia 2000, "Możliwosci lokalizacji zrodla wyladowan niezupelnych w oleju metoda emisji akustycznej"
 • V-te Sem. Techniczne „Materiały i Układy Elektroizolacyjne w Przemyśle”, Ustroń Jaszowiec, 26-28 kwietnia 2000, "Przykład możliwości zastosowania układu dema-comp do analizy sygnałów"
 • II Krajowa Konferencja Podstawy Fizyczne Badań Nieniszczących, Gliwice 3-5 września 1997,
 • "Rozkłady amplitudowe impulsów emisji akustycznej w transformatorach mocy"
 • Międzynarodowa Konf. Transformatorowa "TRANSFORMATOR 97", Kołobrzeg 8-10 maja 1997, "Wybrane akustyczne metody badania wyładowań niezupełnych w transformatorach mocy"
 • OSA'96, "Zaawansowane metody emisji akustycznej w pomiarach wyładowań niezupełnych"
 • Międzynarodowej Konf. Transformatorowa "TRANSFORMATOR 95", Kolobrzeg 29 maja – 01 czerwca 1995, "O potrzebie stosowania metody pattern recognition do lokalizacji wyladowan niezupelnych w transformatorach mocy"

publikacje

publikacje w czasopismach

1. F.Witos, Z. Gacek

"Quality assessment of electric low-power motor insulation on the ground of partial discharge investigations using the calibrated acoustic emission method"

Journal de Physique, 2005

2. F.Witos, Z. Gacek

"Application of the calibrated acoustic emission to investigate properties of acoustic emission signals coming from partial discharge sources modelled in laminar systems"

Journal de Physique

3. Malecki I.,Witos F.,Opilski A.

"Acoustic emission source parameters in coal samples"

Acustica 79(2) 112-116 (1993)

4. Witos F.,Opilski A.,Lutynski A.

"Investigations of AE pulses in horizontal transport belts,used in mining,subject to uniaxial stresses"

Ultrasonics, 7 (5) 182-185 (1989)

5. Opilski A.,Witos F.,Ranachowski J.,Ranachowski Z.

"Applications of AE for the investigations of streesses in geological materials"

Acoustics.Let. 8(7) 109-114, (1985)

6. Witos F.

"Rayleigh waves generating from bulk waves at perturbations of traction-free surface. Part I."

Bull. de L’Academie Polonaise des Sciences, XXIX, no1-2, 7-12 (1981)

7. Witos F.

"Rayleigh waves generating from bulk waves at perturbations of traction-free surface. Part II."

Bull. de L’Academie Polonaise des Sciences, XXIX, no1-2, 1-6 (1981)

8. Gacek Z, Witos F.

"Calibrated AE method as a conception regarding evaluation of PDs for diagnosis of insulation"

Acta Electrotechnica et Informatica, Vol. 3. No 2, pp.15-20 (2003)

9. Witos F., Gacek Z.,Opilski Z.

"Location of PD sources for generators coils by means of AE methods"

Molecular and Quantum Acoustics, Vol. 24, pp.237-248 (2003)

10. F.Witos, Z. Gacek, A. Opilski

"The New Acoustic Emission Descriptor for Modelled Sources of Partial Discharges"

Archives of Acoustic vol. 27 no 1, 65-77 (2002)

11. Witos F.

"Investigations of PDs within generator coil bars on the ground of AE"

Molecular and Quantum Acoustics, Vol. 23, pp.433-442 (2002)

12. Witos F., Gacek Z., Opilski A., Otreba H., Urbanczyk M.

"Investigations on PD discharges generated by modelled source with a bushing by means of electric and acoustic method"

Molecular and Quantum Acoustics, Vol. 21, pp.311-317 (2000)

13. Witos F.

"Scattering of acoustic waves on free surface perturbations in an elastic half-space"

Archives of Acoustic vol. 7 no 1, 43-59 (1982)

14. Witos F., Gacek Z.

"Badanie WNZ w transformatorach elektroenergetycznych metodą kalibrowanej EA on-line"

Energetyka, Vol. 6, pp.78-81 (2005)

15. Witos F., Gacek Z., Szadkowski M., Duda D.

"Badanie i lokalizacja WNZ w prętach uzwojenia stojanów generatorów metodą kalibrowanej EA"

Przegląd Elektrotechniczny Konferencje, Vol. 2 No 1, pp.243-246 (2004)

16. Z.Gacek, M. Szadkowski, D. Duda, F. Witos, K. Maźniewski

"Poszukiwanie kompleksowej metody pomiaru, identyfikacji i lokalizacji WNZ w wysokonapięciowych układach izolacyjnych"

Przegląd Elektrotechniczny R.80 Nr9 821-4 (2004)

17. Witos F., Gacek Z., Opilski Z., Kulesz B.

"Zastosowanie EA do badań WNZ w silnikach indukcyjnych małej mocy"

Przegląd Elektrotechniczny Konferencje, Vol. 2 No 1, pp.239-242 (2004)

18. Witos F., Gacek Z.

"Możliwości lokalizacji źródeł wnz poprzez analizę własności rozkładów amplitudowych sygnałów EA"

Przegląd Elektrotechniczny Konferencje, Vol.1, No 1, pp. 224-227 (2003)

19. F.Witos, F.Witos, Z.Gacek

"Możliwości lokalizacji źródeł wnz poprzez analizę własności rozkładów amplitudowych sygnałów EA"

Przegląd Elektrotechniczny Konferencje, v.1(1), 224-227 (2003)

20. F.Witos, A.Opilski, M.Urbanczyk

"Badania transformatorów energetycznych metoda emisji akustycznej"

Zeszyt naukowy Pol. Śląskiej, ISBN 83-904783-2-3 , 127-137, Gliwice 1998

monografie naukowe oraz publikacje przeglądowe o zasięgu krajowym

1. Witos F.

"Fale sprężyste emisji akustycznej"

Emisja Akustyczna - źródła, metody, zastosowania , IPPT PAN Warszawa , s. 35-53, 1994

2. Witos F., Opilski A.

"Emisja akustyczna w węglu kamiennym"

Emisja Akustyczna - źródła, metody, zastosowania , IPPT PAN Warszawa , s. 353-373, 1994

3. Witos F., Malecki I.

"Deskryptory EA"

Prace IPPT PAN Warszawa, 39/1993, 45s.

4. Opilski A., Witos F.

"Możliwości zastosowania EA w górnictwie"

Problemy współczesnej akustyki, IPPT-PAN Warszawa, s. 187-219, 1991

publikacje w materiałach konferencyjnych

1. Witos F., Gacek Z.

"In search of AE descriptors correlated with apparent electric charge"

ISH - XIIIth Int Symposium on High Voltage Engineering, Netherlands 2003, Smit (ed.) 2003 Milpress, Rotterdam, ISBN 90-77017-79-8

2. Witos F., Gacek Z.

"Investigations of PDs in generator coil bars by means of AE: acoustic images and location"

CIGRE 39th Int. Session, Paris, No 11-101 (2002)

3. Witos F., Gacek Z.

"Evaluation of PD within stator windings of generator on the ground of AE method"

Proc. of the 9th INSUCON Int. Electrical Insulation Conference, Berlin 18-20 June 2002, pp.320-325 (2002)

4. Gacek Z., Witos F.

"A new conception regarding evaluation of PDs for diagnosis of insulation"

Proc. Int. Scientific Colloqium on high Voltage Engineering, Kosice, 11-12 June 2002 , pp.161-166 (2002)

5. Witos F., Opilski Z., Gacek Z.,Mazniewski K.

"Comparative investigations of PDs generated in a model source"

2nd International Conference on Dielectric and Insulation, High Tatras, 13-15 June 2000, pp. 126-131 (2000)

6. Opilski A.,Witos F.

"Application of AE in mining"

Proc.14th Internat. Congress on Acoustics, Beijing China, L1-4 (1992)

7. Witos F.,Opilski A.

"Investigations of deformational procesess in superconducted Y-Ba-Cu-O samples by means of AE method"

Proc. 14th ICA, Bejijing , China , L1-6 (1992)

8. F.Witos, A.Opilski

"The investigation of AE signals of superconducted Y-Ba-Cu-O ceramics"

Proc. Ultrasonics World Congress 1995, 605-609

9. Witos F.,Opilski A.

"The investigation of AE signals of superconducted Y-Ba-Cu-O ceramics"

Proc. Ultrasonics World Congress 1995, 605-609

10. Opilski A.,Witos F.

"L'emission acoustique du carbone"

Colloque sure les ultra-sons et acoustique, Paris 1987,137-173 (1987)

11. Opilski A.,Witos F.

"Application of AE method to stress growth & relaxation monitoring in the coal seam"

Ultrasonics'85, 678-681 (1985)

12. Witos F., Gacek Z.

"Zastosowanie kalibrowanej metody emisji akustycznej do diagnozowania systemów izolacyjnych wysokich napięć"

Mat. Konf.: 50 Otwarte Seminarium Akustyki 2003, pp.313- 318 (2003)

13. F.Witos, Z. Gacek, H. Otręba

"Lokalizacja źródeł wnz w prętach uzwojenia stojana generatorów metodą kalibrowanej emisji akustycznej"

Mat. XIII Konf. Energetyki; ENERGETYKA Modernizacja i rozwój, Kliczków 10-12 września 2003r., pp. 248-258

14. Gacek Z., Szadkowski M., Duda D., Urbańczyk M., Witos F., Otręba H.

"Nowa koncepcja oceny wyładowań diagnostyce izolacji"

Mat. VI Seminarium Techniczne „Materiały i Technologie Elektroizolacyjne, Ustroń-Jaszowiec 2002, pp. 5-36 (2002)

15. Witos F., Gacek Z., Otręba H.

"Badanie WNZ niezupełnych w prętach stojanów generatorów metodą EA"

Mat. XII Konf. Energetyki: Modernizacja energetyki wyzwaniem dla przyszłości, Szczyrk 3-5 października 2001, pp. 352 – 360 (2001)

16. Witos F., Gacek Z., Urbańczyk M., Maźniewski K.

"Analiza sygnałów EA w układach izolacyjnych w oparciu o rozkłady amplitudowe"

Międzynarodowa Konferencja Transformatorów – Transformator’01, Bydgoszcz 2001, pp.91-99 (2001)

17. Witos F., Siwy E., Kaźmierczak H.

"Analiza sygnałów EA generowanych przez zamodelowane źródła WNZ"

VIII-me Sympozjum EUI’2001, Zakopane 18-20 października 2001, pp.459 – 465 (2001)

18. Otręba H., Witos F., Gacek Z., Maźniewski K., Opilski Z.

"Przykład możliwości zastosowania układu dema-comp do analizy sygnałów"

V-te Sem. Techniczne „Materiały i Układy Elektroizolacyjne w Przemyśle”, Ustroń Jaszowiec, 26-28 kwietnia 2000, pp. 49-54 (2000)

19. Witos F., Gacek Z., Opilski A., Otręba H., Urbańczyk M.

"Możliwości lokalizacji źródła WNZ w oleju metodą EA"

V-te Sem. Techniczne „Materiały i Układy Elektroizolacyjne w Przemyśle”, Ustron Jaszowiec, 26-28 kwietnia 2000, pp. 43-48 (2000)

20. A.Opilski , F.Witos, M.Urbańczyk

"Wybrane akustyczne metody badania wyładowań niezupełnych w transformatorach mocy"

Mat. Międzynarodowej Konf. Transformatorowej "TRANSFORMATOR 97", Kołobrzeg 8-10 maja 1997r.,str. 27-34

21. F.Witos, M.Urbańczyk, A.Opilski

"Zaawansowane metody emisji akustycznej w pomiarach wyładowań niezupełnych"

OSA'96, t.II 739-748

22. F.Witos, M. Urbanczyk, A. Opilski , W.Olech, M. Groszko

"O potrzebie stosowania metody pattern recognition do lokalizacji wnz w transformatorach mocy"

Mat. Miedzynarodowej Konf. Transformatorowej "TRANSFORMATOR 95", Kolobrzeg 29 maja – 01 czerwca 1995r.,str. 89 - 99