Laboratorium Optoelektroniki i Czujników Światłowodowych
Optoelektronika i Fotonika
Fotoniczne i Mikroelektroniczne Czujniki Chemiczne

dr inż. Erwin Maciak

PROJEKTY BADAWCZE

  1. Projekt zamawiany. Program Wieloletni na lata 2007-2011 "Polskie Sztuczne Serce" P02 pt.: Opracowanie technologii metrologicznych, informatycznych i telekomunikacyjnych dla potrzeb protez serca, Umowa Nr06/WK/P02/0001/SPB-PSS/2008 Nieinwazyjny pomiar parametrów biologicznych niezbędnych dla implantowanej komory serca. Wykonawca. Współwykonawcy: FRK, ITAM, IPPT;
  2. N515 025 32/1887 Opracowanie technologii nanostruktur fotonicznych wraz z układami sprzęgającymi optyki zintegrowanej dla zastosowań w technice sensorowej Wykonawca. Współwykonawcy: ITE Warszawa;
  3. PW-004/ITE/07/2006 Opracowanie prototypów optoelektronicznych oraz akustoelektronicznych systemów pomiarowych do detekcji i pomiaru stężenia wodoru w zakresie przedwybuchowym UMOWA Nr  PW-004/07/2006/4/UW-2006 w ramach PW-004/ITE/07/2006 Rozwój technicznych systemów przeciwdziałania zagrożeniom technicznym i usuwania skutków katastrof, wykonawca;
  4. R01 039 01 - Projekt rozwojowy Opracowanie przyrządów pomiarowych wykorzystujących matryce technologicznie zaawansowanych nieselektywnych czujników składu mieszanin gazowych; Współwykonawcy: Instytut Metrologii i Automatyki Elektrotechnicznej - Wydz. Elektryczny PŚ, wykonawca
  5. 3 T11E 002 29 - Wykorzystanie analizy spektralnej w diagnostyce stanów przednowotworowych i nowotworowych –wykonawca
  6. 4 T10C 023 24 (promotorski) - Nowa metoda optycznej detekcji wodoru z wykorzystaniem warstwowej struktury sensorowej metal-dielektryk-metal – główny wykonawca
  7. 4 T10A 001 25 Projekt, opracowanie technologii, wykonanie oraz badania symulacyjno laboratoryjne nowej konstrukcji transformatora koncentrycznego wysokiej częstotliwości, (wykonawca) listopad 2003 - czerwiec 2005; Współwykonawcy: Wydział Elektryczny, Zakład Energoelektroniki
  8. 3 T10C 009 26 - Badanie warstwowych struktur sensorowych czujnika wodoru z Akustyczną Falą Powierzchniową (AFP)
  9. 3 T11B 071 26 - Opracowanie optoelektronicznego czujnika toksycznych substancji przemysłowych (TSP) –wykonawca
  10. 0 T00A 027 26 - Opracowanie technologii wytwarzania struktur sensorowych dla czujników toksycznych substancji przemysłowych (TSP) z wykorzystaniem akustycznej fali powierzchniowej (AFP) –wykonawca