Laboratorium Optoelektroniki i Czujników Światłowodowych
Optoelektronika i Fotonika
Fotoniczne i Mikroelektroniczne Czujniki Chemiczne

dr inż. Erwin Maciak

Otrzymane nagrody i wyróżnienia

  • Medal Amat Victoria Curam nadany podczas I Międzynarodowych Targów Optoelektroniki i Fotoniki OPTRON 2010 za „Światłowodowy System Monitoringu Wodoru TraFOSens-500” – nagroda zespołowa

  • Złoty Medal z Wyróżnieniem oraz Grand Prix Jury na Targach BRUSSELS EUREKA! 22-25 Nov. 2007, W zespole za "Spektrometryczny system do wczesnego wykrywania i diagnostyki raka";

  • Zespołowa Nagroda I stopnia Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, Gliwice 2006;

  • Zespołowa Nagroda I stopnia oraz Indywidualna Nagroda II stopnia Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, Gliwice 2005;

  • Stypendium promocyjne FIATA 2005 rok (Nagroda Fiata);

  • Zespołowa Nagroda I stopnia Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, Gliwice 2004;

  • Nagroda II stopnia przyznana przez Komitet Naukowy VIII Konferencji ELTE 2004 za komunikat Novel Fiber-Optic Chemochromic Hydrogen Gas Sensor, Stare Jabłonki k/Ostródy (2004)

  • Zespołowa Nagroda Rektora II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej (2003)

  • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 1999/2000 z dziedziny optoelektroniki.

  • Laureat eliminacji centralnych XXVIII edycji Turnieju Młodych Mistrzów Techniki (1995)