Laboratorium Optoelektroniki i Czujników Światłowodowych
Optoelektronika i Fotonika
Fotoniczne i Mikroelektroniczne Czujniki Chemiczne

Kalendarium

 09.12.2019r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

dr inż. Maciej Gawlikowski, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska
Referat pt.: " Przepływ krwi- wyzwanie bioinżynierii XXI wieku"
Sala A431, godzina 12:00

 02.12.2019r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

dr Grazia Lo Sciuto
Dipartamento di Ingegneria Elettrica Elettronica ed Informatica Universit
à degli studi di Catania, Italia (Department of Electrical Electronic and Computer Engineering, University of Catania, Italy)
Referat pt.: "Organic Devices and Applications of Soft Computing"
Sala A431, godzina 12:00

 28.10.2019r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

dr inż. Kamil Barczak
Referat pt.: " Światłowodowy czujnik prądu z przetwarzaniem zewnętrznym pracujący w szerokim zakresie długości fal świetlnych"
Sala A431, godzina 12:00

 21.10.2019r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

dr hab inż. Marek Błahut, Prof. Pol. Śl.
Referat pt.: "Interferencja modów w planarnych falowodach paskowych 2D"
Sala A431, godzina 12:00

13.05.2019r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

dr hab inż. Franciszek Witos, Prof. Pol. Śl.
Referat pt.: "Analiza właściwości sygnałów emisji akustycznej generowanych w olejowych transformatorach energetycznych"
Sala A431, godzina 12:00

06.05.2019r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

prof. dr inż. Tadeusz Pustelny
Referat pt.: "Hipoteza o nieneutralności elektrycznej Wszechświata i jej konsekwencje cz. 2"
Sala A431, godzina 12:00

08.04.2019r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

dr hab. inż. Roman Rogoziński
Referat pt.: "Wymiana jonowa jako metoda technologiczna wytwarzania gradientu refrakcji szkła"
Sala A431, godzina 12:00

01.04.2019r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

prof. dr inż. Tadeusz Pustelny
Referat pt.: "Hipoteza o nieneutralności elektrycznej Wszechświata i jej konsekwencje cz. 1"
Sala A431, godzina 12:00

 18.03.2019r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

dr inż. Marcin Procek
Referat pt.: "Silk fibroin thin films - biomaterials for optical humidity sensing"
Sala A431, godzina 12:00

 11.03.2019r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

dr hab. inż. Zbigniew Opilski
Referat pt.: "Układ do wizualizacji naczyń krwionośnych"
Sala A431, godzina 12:00

 25.02.-01.03.2019r.

Konferencja naukowa: "The 14th Conference INTEGRATED OPTICS- SENSORS, SENSING STRUCTURES and METHODS (IOS 2019)"

Miejsce: Szczyrk, Polska

Wśród wygłoszonych na Konferencji prezentacji naukowych znalazły się 3 wygłoszone przez pracowników Katedry Optoelektroniki. Na sesję plakatową pracownicy Katedry zgłosili 6 plakatów naukowych. 

28.01.2019r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

Jakub Banaszek, LabSoft
Referat pt.: "Profilometria optyczna i kontaktowa. Najnowsze trendy i rozwiązania w badaniach parametrów chropowatości i falistości powierzchni"
Sala A431, godzina 12:00

 21.01.2019r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

dr inż. Erwin Maciak
Referat pt.: "Struktury sensorowe na bazie półprzewodnikowych materiałów receptorowych
w optoelektronicznych i mikroelektronicznych czujnikach gazów
"
Sala A431, godzina 12:00

 14.01.2019r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

dr inż. Cuma Tyszkiewicz
Referat pt.: "Badania i optymalizacja jedno i dwuwymiarowych planarnych struktur światłowodowych do zastosowań w spektroskopii pola zanikającego"
Sala A431, godzina 12:00

07.01.2019r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

dr inż. Kamil Barczak
Referat pt.: "Zastosowania układów światłowodowych w pomiarach prądu elektrycznego i pola magnetycznego"
Sala A431, godzina 12:00

19.11.2018r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

dr inż. Aneta Olszewska
Referat pt.: "Badanie zbiorników magazynowych metodą emisji akustycznej"
Sala A431, godzina 12:00

29.10.2018r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

dr inż. Kazimierz Gut
Referat pt.: "Szerokopasmowe planarne interferometry światłowodowe"
Sala A431, godzina 12:00

28.05.2018r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

dr inż. Sabina Drewniak
Referat pt.: "Charakteryzacja tlenku grafitu oraz zredukowanego tlenku grafenu"
Sala A431, godzina 12:00

  

W okresie od 26.02 do 02.03.2018r. odbyła się Konferencja o zasięgu międzynarodowym:

13th Integrated Optics- Sensors, Sensing Structures and Methods.

Konferencja jest indeksowana w bazach Web of Science oraz SCOPUS. Na konferencji były reprezentowane wszystkie krajowe ośrodki zajmujące się Optoelektroniką i Fotoniką. Brali w niej udział także optoelektronicy
z Australii, Dubaju, Niemiec, Słowacji i Francji.

 

W Konferencji aktywnie (z wygłoszeniem referatów, komunikatów oraz prezentacją posterów) uczestniczyli członkowie Katedry Optoelektroniki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej:

prof. dr hab inż. Tadeusz Pustelny

dr inż. Marcin Procek

dr inż. Przemysław Struk

dr inż. Kamil Barczak

dr inż. Erwin Maciak

dr inż. Kazimierz Gut

dr hab. inż. Zbigniew Opilski

dr inż. Cuma Tyszkiewicz

mgr inż. Piotr Kałużyński

dr inż. Sabina Drewniak

 30.10.2017r.

Wizyta studyjna w fabryce General Motors- Opel w Gliwicach

       W wizycie studyjnej wzięli udział:
       dr inż. Przemysław Struk, dr inż. Marcin Procek oraz studenci Wydziału Elektrycznego

       Link do strony fabryki General Motors - Opel:
       http://www.opel.pl/poznaj-opla/gmmp-gliwice/fabryka-opla-w-gliwicach/start.html#layer_content_1

 

02.10.2017r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

dr hab. inż. Roman Rogoziński
Referat pt.: "Silica layers as masks in Ag+Na+ ion exchange processes"
Sala A431, godzina 12:00

 

21.06.2017r.

Seminarium otwarte

Na seminarium zostanie wygłoszony referat w związku ze wszczęciem procedury habilitacyjnej:

dr inż. Zbigniew Opilski
Referat pt.: "Sensory i metody pomiarowe do wybranych zastosowań w inżynierii biomedycznej i ochronie środowiska"
Sala Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, godzina 10:00

12.06.2017r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny
Referat pt.: "Cząstki fundamentalne wg Modelu Standardowego"
Sala A431, godzina 12:00

 29.05.2017r.

Zebranie pracowników Katedry Optoelektroniki w sprawie akceptacji kandydata na funkcję Kierownika Katedry w kadencji 2017-2021

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny uzyskał poparcie pracowników i w związku z tym obejmie funkcję Kierownika Katedry.

 22.05.2017r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

dr inż. Zbigniew Opilski
Referat pt.: "Układy pomiarowe do wybranych zastosowań w inżynierii biomedycznej, medycynie i ochronie środowiska"
Sala A431, godzina 12:00

15.05.2017r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

dr inż. Marcin Procek
Referat pt.: "Zastosowanie szczepionych grzebieniowych kopolimerów blokowych poli(3-heksylotiofenu) jako materiałów receptorowych w czujnikach gazów"
Sala A431, godzina 12:0

08.05.2017r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny
Referat pt.: "Idee mechaniki kwantowej"
Sala A431, godzina 12:00

24.04.2017r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

dr inż. Erwin Maciak
Referat pt.: "Struktury sensorowe na bazie ftalocyjaniny miedzi i jej pochodnych do mikrofalowych czujników VOC -  charakteryzacja i pomiary"
Sala A431, godzina 12:00

17.04.2017r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

dr inż. Erwin Maciak
Referat pt: "Struktury sensorowe na bazie ftalocyjaniny miedzi i jej pochodnych do mikrofalowych czujników VOC -  technologia"
Sala A431, godzina 12:00

10.04.2017r.

Otwarte Seminarium Katedry Optoelektroniki

mgr inż. Piotr Kałużyński
Referat pt: "Technologia i badania hybrydowych struktur półprzewodnikowych na bazie kopolimerów blokowych do zastosowań w wybranych elementach mikroelektronicznych"

Sala A431, godzina 12:00

27.03.2017r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

mgr inż. Piotr Kałużyński
Referat pt: "Technologia i badania hybrydowych struktur półprzewodnikowych na bazie kopolimerów blokowych do zastosowań w wybranych elementach mikroelektronicznych"

Sala A431, godzina 12:00

27.02-03.03.2017r.

12th Integrated Optics- Sensors, Sensing Structures and Methods, Szczyrk

46th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Szczyrk

Aktywny udział Pracowników Katedry Optoelektroniki

16.01.2017r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

Seminarium sprawozdawcze projektów BK za rok 2016 oraz BMN za rok 2015 i 2016

Gościnny udział:

dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki

Osoby referujące:

dr inż. Aneta Olszewska

dr inż. Marcin Procek

mgr inż. Piotr Kałużyński

dr inż. Przemysław Struk

dr inż. Kamil Barczak

Sala A431, godzina 12:00

12.12.2016r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

dr inż. Kazimierz Gut
Referat pt. "Szerokopasmowe interferometry światłowodowe (Broad-band waveguide interferometers)"
Sala A431, godzina 12:00

28.11.2016r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

dr hab. inż. Marek Błahut, prof. Pol. Śl.
Referat pt. "Sensory na włóknach optycznych typu SMS"
Sala A431, godzina 12:00

21.11.2016r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

mgr inż. Daria Kogut
Referat pt. "Wybrane metody detekcji oraz ilościowego oznaczania białek w materiale biologicznym"
Sala A431, godzina 12:00

14.11.2016r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

dr inż. Kamil Barczak
Referat pt. "Światłowodowe czujniki prądu i pola magnetycznego" część II
Sala A431, godzina 12:00

25.10.2016r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

dr inż. Kamil Barczak
Referat pt. "Światłowodowe czujniki prądu i pola magnetycznego" część I
Sala A431, godzina 12:00

10.10.2016r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

Mgr inż. Marcin Walecki
Referat pt. "Możliwości zastosowania układów logiki wielowartościowej w elektronice"
Sala A431, godzina 12:00

29.09.2016r.

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Sabiny Drewniak

pt. "Wpływ wybranych środowisk gazowych na właściwości fizyczne struktur na bazie grafenu i tlenku grafenu"

27.09.2016r.

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Marcina Procka

pt. "Zastosowanie nanostruktur półprzewodników szerokoprzerwowych w układach do pomiaru i detekcji wybranych gazów"

21.09.2016r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

Mgr. inż. Marcin Procek
Referat pt. "Zastosowanie nanostruktur półprzewodników szerokoprzerwowych w układach do pomiaru i detekcji wybranych gazów"

14.09.2016r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

Mgr. inż. Sabina Drewniak
Referat pt. "Wpływ wybranych środowisk gazowych na właściwości fizyczne struktur na bazie grafenu i tlenku grafenu"

23.05.2016r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

Dr hab. inż. Franciszek Witos
Referat pt. "Badanie właściwości sygnałów emisji akustycznej generowanych w trakcie próby hydraulicznej zbiornika ciśnieniowego"

09.05.2016r.

20-ty Piknik Polskiego Radia i Centrum Nauki "Kopernik", Warszawa

Aktywny udział Pracowników Katedry Optoelektroniki oraz Koła Naukowego FOTON

18.04.2016r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

Dr inż. Cuma Tyszkiewicz
Referat pt. "Modelowanie planarnej optycznej struktury falowodowej dla zastosowań w przetworniku plazmonowym"

04.04.2016r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

Dr inż. Przemysław Struk
Referat pt. "Technologie mikroelementów i mikrostruktur dla systemu OCT"

21.03.2016r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny
Referat pt. "Badania wrażliwości nanostruktur ZnO na działanie zewnętrznych atmosfer gazowych"

29.02-04.03.2016r.

11th Integrated Optics- Sensors, Sensing Structures and Methods

45th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Szczyrk

Aktywny udział Pracowników Katedry Optoelektroniki

09.02.2016r.

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Grzegorza Szerszenia

pt. "Komputerowy system pomiarowy do rejestracji i lokalizacji sygnałów emisji akustycznej w olejowych transformatorach energetycznych"

25.01.2016r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

Mgr inż. Grzegorz Szerszeń
Referat pt. "Komputerowy system pomiarowy do rejestracji i lokalizacji sygnałów emisji akustycznej
w olejowych transformatorach energetycznych"

11.01.2016r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

Mgr inż. Marcin Procek
Referat pt. "Sensory gazów oparte na półprzewodnikach szerokoprzerwowych aktywowane promieniowaniem ultrafioletowym"

14.12.2015r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

Dr inż. Zbigniew Opilski
Referat pt. "Wybrane zastosowania emisji akustycznej w badaniach przemysłowych"

23.11.2015r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

Dr inż. Aneta Olszewska
Referat pt. "Badania nieniszczące. Metoda Emisji Akustycznej"

20-22.11.2015r.

Udział naszych doktorantów i studentów z kół naukowych Foton, OSA i SPIE
w "I zjeździe polskich oddziałów SPIE i OSA" w Warszawie

Spotkanie obejmowało cykl szkoleń i warsztatów z zakresu rozwoju osobistego, pozyskiwania środków ze SPIE i OSA oraz organizacji konferencji naukowych

18-22.10.2015r.

Udział mgra inż. Marcina Procka w konferencji:
Frontiers in Optics Laser Science (FiO LS) 2015, San Jose, CA, USA

Referat: "Combcopolimers of Regioregular Poly 3 Hexylothiophene Applied in Surface Plasmon Resonance Based NO2 Sensor"

Konferencja była połączona z OSA Student Leadership Conference

27-29.09.2015r.

Udział mgr inż. Sabiny Drewniak w I Krajowej Konferencji:
Grafen i inne materiały 2D, Szczecin

Referat: "Wrażliwość grafenu na zmianę składu otaczającej go atmosfery"

Plakat: "Charakteryzacja grafenu przy użyciu spektroskopii ramanowskiej"

22-25.09.2015r.

16 Konferencja- Światłowody i ich zastosowanie, Nałęczów-Lublin

Aktywny udział Pracowników Katedry Optoelektroniki: 7 referatów naukowych

18-19.09.2015r.

Udział koła naukowego Foton w „I Dniach Energii Miasta Katowice”

Studenci i doktoranci ze Studenckiego Koła Naukowego Optoelektroniki FOTON oraz studenckich kół naukowych SPIE i OSA działających przy Kateterze Optoelektroniki będą reprezentantami Politechniki Śląskiej na „I Dniach Energii Miasta Katowice”. Impreza odbywała się będzie przede wszystkim na rynku w Katowicach i potrwa dwa dni od 18 do 19 września br. Pierwszego dnia koło FOTON weźmie udział w zamkniętej części imprezy  skierowanej do uczniów techników i liceów. Drugiego dnia „Dni Energii” od godziny 12:00 do 18:00 członków koła FOTON będzie można spotkać na katowickim rynku gdzie przeprowadzą pokazy z zakresu odnawialnych i alternatywnych źródeł energii. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu oraz do odwiedzin naszego stanowiska. Więcej szczegółów na temat imprezy można znaleźć na stronach internetowych: www.katowice.eu oraz www.katowice.energiaisrodowisko.pl 

07-09.09.2015r.

LXII Open Seminary on Acoustics, Świeradów Zdrój

Aktywny udział Pracowników Katedry Optoelektroniki

08-13.08.2015r.

Udział mgra inż. Piotra Kałużyńskiego w konferencji:
SPIE Optics + Photonics 2015, San Diego, California, USA

Plakat: "Activities of Silesian University of Technology SPIE Student Chapter"

01.07.2013r.- 31.08.2015r.

Staż podoktorski (postdoc)

Dr inż. Przemysław Struk,
Instytut FEMTO-ST - Uniwersytet Bourgogne Franche-Comté, Besançon, Francja

12.07.2015r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

Dr inż. Erwin Maciak
Referat pt. "Plazmonika w fotowoltaice"

08.07.2015r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

Mgr inż. Piotr Kałużyński
Referat pt. "Optoelektronika w medycynie"

20.05.2015r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

Mgr inż. Tomasz Herzog
Referat pt. "Możliwości zastosowania polimeru SU8"

13-14.06.2015r.

Udział kół naukowych związanych z Katedrą Optoelektroniki
w Pikniku Rodzinnym EKOODPOWIEDZIALNIE

Studenci i doktoranci z koła naukowego Foton przy współudziale kół studenckich SPIE i OSA będą reprezentowały Politechnikę Śląską w Pikniku Rodzinnym EOKODPOWIEDZIALNIE 2015, który odbędzie się w Katowickim Parku Leśnym w Dolinie Trzech Stawów obok lotniska Katowice-Muchowiec przy
ul. Francuskiej. Start imprezy o godzinie 13:00.
Więcej szczegółów

 

20.05.2015r.

Udział naszych Studentów oraz Doktorantów w konferencji:
OPTO-Meeting for Young Researchers & 10th Anniversary International SPIE Student Chapter Meeting 2015 conference, OPTO2015

 Wrocław, 27-30.05.2015r.

20.05.2015r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

Dr inż. Kazimierz Gut
Referat pt. "Zastosowanie światłowodów  polimerowych w konstrukcji centrów obliczeniowych"

02-06.03.2015r.

X Jubille Conference IOS'2015, Szczyrk
Integrated Optics- Sensors, Sensing Structures and Methods

Aktywny udział Pracowników Katedry Optoelektroniki: 9 referatów naukowych

44th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Szczyrk

Aktywny udział Pracowników Katedry Optoelektroniki

03.12.2014r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

Mgr inż. Sabina Drewniak
Referat pt. "Tlenek grafitu i tlenek grafenu w zastosowaniach sensorowych"  

23.11.2014r.

Seminarium Katedry Optoelektroniki

Dr hab. inż. Marek Błahut
Referat pt. "Plazmonika"