Laboratorium Optoelektroniki i Czujników Światłowodowych
Optoelektronika i Fotonika
Fotoniczne i Mikroelektroniczne Czujniki Chemiczne

dr inż. Marcin Procek

English version of the profile

Stanowisko: Adiunkt

Adres: ul. Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, pokój 424

Telefon: 32 237 2182 (sekretariat)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Plan zajęć : https://plan.polsl.pl/

ścieżka edukacji

mgr inż.

Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Matematyczno–Fizyczny, kierunek Fizyka Techniczna, specjalność Metody i Systemy Pomiarowe,  2011, „Wykorzystanie dyfrakcyjnego efektu Kerra do analizy zjawisk przemagnesowania w niskowymiarowych strukturach periodycznych”

dr inż.

Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Elektryczny, dyscyplina: Elektronika, 2016, "Zastosowanie nanostruktur półprzewodników szerokoprzerwowych w układach do pomiaru i detekcji wybranych gazów" - obrona rozprawy doktorskiej z wyróżnieniem.

zainteresowania naukowe

 • Sensoryka gazów,
 • Struktury niskowymiarowe, nanostruktury, nanotechnologia,
 • Elektronika spinowa,
 • Metrologia: AFM, SEM, Spektroskopia Ramana, obrazowanie optyczne, magnetometria,
 • Technologia próżniowa,
 • Budowa stanowisk badawczych,
 • Historia Fizyki

doświadczenia zawodowe

Staż po doktorski w Institute of Microelectronics of Barcelona IMB-CNM, Bellaterra, Barcelona, Hiszpania (05.2018-07.2018)

Asystent naukowo-dydaktyczny, Katedra Optoelektroniki, Wydział Elektryczny, Politechnika Śląska (2016 do teraz)

Studia doktoranckie, Katedra Optoelektroniki, Wydział Elektryczny, Politechnika Śląska (2011-2016)

Praktyka studencka na Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Katedra Elektroniki (07.2010)

Więcej informacji na LinkedIN

działalność w organizacjach

 • PTF Gliwice,
 • SPIE,
 • OSA,
 • Koło naukowe FOTON

 dorobek naukowy

Szczegółowe dane na temat dorobku naukowego można znaleźć w Bazie Dorobek Politechniki Śląskiej

Publikacje i dane bibliometryczne dostępne są w: Google Scholar, Scopus, ResearchGate i ORCiD

Informacje o recenzjach wykonanych dla czasopism naukowych można znaleźć w Publons

publikacje z listy ISI (filadelfijskiej):

 1. T. Pustelny, M. Setkiewicz, S. Drewniak, E. Maciak, A. Stolarczyk, M. Procek, M. Urbańczyk, K. Gut, Z. Opilski, I. Pasternak, W. Strupinski, The Influence of Humidity on the Resistance Structures with Graphene Sensor Layer, Acta Physica Polonica A, 122(5),  p. 870-873, (2012) (IF=0.531)
 2. T. Pustelny, M. Procek, E. Maciak, A. Stolarczyk, S. Drewniak, M. Urbańczyk, M. Setkiewicz, K. Gut, Z. Opilski, Gas sensors based on nanostructures of semiconductors TiO2 and ZnO, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, 60(4), p. 853-859, (2012) (IF=0.980)
 3. T. Pustelny,  M. Setkiewicz, S. Drewniak,  E. Maciak, A. Stolarczyk, M. Urbańczyk,  M. Procek, K. Gut,  Z. Opilski, I. Pasternak, W. Strupinski, The sensibility of resistance sensor structures with graphene to the action of selected gaseous media, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, 61(2), p. 293-300, (2013)  (IF=0.980)
 4. S. Drewniak, T. Pustelny, M. Setkiewicz, E. Maciak, M. Urbańczyk, M. Procek, Z. Opilski, J. Jagiełło, L. Lipińska, Investigations of SAW Structures with Oxide Graphene Layer to Detection of Selected Gases, Acta Physica Polonica A, 124(3),  p. 402-405 (2013) (IF=0.980)
 5. M. Procek, T. Pustelny, Analysis of the Responses of Metal-Oxide Semiconductor Nanostructures to Nitrogen Dioxide , Acta Physica Polonica A, 124(3)  p. 529-533, (2013)  (IF=0.604)
 6. T. Pustelny, S. Drewniak, M. Setkiewicz, E. Maciak, M. Urbańczyk, M. Procek, K. Gut, Z. Opilski, J. Jagiełło, L. Lipińska, The sensitivity of sensor structures with oxide graphene exposed to selected gaseous atmospheres, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, 61(3) p. 705-710 (2013) (IF=0.980)
 7. A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, D. Łukowiec, M. Pawlyta, T. Gaweł, M. Procek, Resistance changes of carbon nanotubes decorated with platium nanoparticles in the presence of hydrogen at different and constant concentrations, Phys. Status Solidi, B Basic Solid State Phys. 251 (12), p. 2426-2431 (2014) (IF=1.489)
 8. M. Procek, T. Pustelny, A. Stolarczyk, E. Maciak, Studies of changes in electrical resistance of zinc oxide nanostructures under the influence of variable gasous enviroments, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, 62(4), p. 635-639 (2014) (IF=0.914)
 9. M. Procek, A. Stolarczyk, T. Pustelny, E. Maciak, A Study of a QCM Sensor Based on TiO2 Nanostructures for the Detection of NO2 and Explosives Vapours in Air, Sensors, 15, p. 9563-9581 (2015) (IF=2.033)
 10. E. Maciak, M. Procek, K. Kepska, A. Stolarczyk, Study of optical and electrical properties of thin films of the conducting comb-like graft copolymer of polymethylsiloxane with poly(3-hexyltiophene) and poly(ethylene) glycol side chains for low temperature NO2 sensing, Thin Solid Films, 218B, p. 277-285 (2016)  (IF=1.879)
 11. M. Procek, T. Pustelny, A. Stolarczyk, Influence of external gaseous environments on the electrical properties of ZnO nanostructures obtained by a hydrothermal method, Nanomaterials, 6(12), 277 (2016) (IF=3.553)
 12. M. Procek, A. Stolarczyk, T. Pustelny, Impact of Temperature and UV Irradiation on Dynamics of NO2 Sensors Based on ZnO Nanostructures, Nanomaterials, 7 (10), 312 (2017) (IF=3.553)
 13. M. Procek, K. Kepska, A. Stolarczyk, A Study on the Impact of Poly(3-hexylthiophene) Chain Length and Other Applied Side-Chains on the NO2 Sensing Properties of Conducting Graft Copolymers, Sensors, 18(3), 928 (2018) (IF=2.667)

inne publikacje

 1. M. Procek, A. Stolarczyk, E. Maciak, Impact of poly(3-hexylthiophene) chains length and other applied side-chains on the sensitivity of gas sensors based on conducting graft copolymers, Proceedings 1(8) 2504-3900 (2017)
 2. M Procek, A. Stolarczyk, E. MacIak, Study of the impact of UV radiation on NO2sensing properties of graft comb copolymers of poly(3-hexylthiophene) at room temperature, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 10455,104550N (2017)
 3. P.Kałużyński, M. Procek, A. Stolarczyk, E. Maciak, Study of blended conductive graft copolymer with graphite oxide thin films deposited using spin coating method for gas sensing and photovoltaic applications, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 10455,104550U (2017)
 4. A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, D. Łukowiec, W. Wolany, M. Procek, A. Sękala, MWCNT-Pt nanocomposite as the active element of harmful gas sensors, Archives of Materials Science and Engineering 81(1),1229630, pp. 14-21 (2016)
 5. M. Procek, T. Pustelny, A study of gas sensing properties of ZnO nanostructures activated by UV light, Photonics Letters of Poland 7(2), pp. 50-52 (2015)
 6. M. Procek, E. Maciak, A. Stolarczyk, T Pustelny, Combcopolimers of regioregular Poly 3 hexylothiophene applied in surface plasmon resonance based NO2 sensor, Proceedings of Frontiers in Optics 2015, (2015)
 7. E. Maciak, A. Stolarczyk, M. Procek, Surface plasmon resonance study of comb copolymers containing regioregular poly-3-hexylothiophene, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 9816,98160A (2015)
 8. M. Procek, T. Pustelny, A. Stolarczyk, E. Maciak, Influence of small concentrations of NO2 on resistance of ZnO and TiO2 nanostructures, XIV International PhD Workshop (OWD 2012), Conference Arhives, PTETiS, vol. 31 (2012)

wystąpienia na konferencjach

 1. XIV International PhD Workshop OWD 2012, Wisła 20-23.10.2012r., M. Procek, T. Pustelny, A. Stolarczyk, E. Maciak, ,,Influence of small concentrations of NO2 on resistance of ZnO and TiO2 nanostructures”.
 2. The 6th Conference Integrated Optics - Sensors, Sensing Structures and Methods, IOS’2012, Szczyrk 27.02-01.03.2012r., M. Procek, E. Maciak, A. Stolarczyk, T. Pustelny, ,,The application of selected wide bandgap semiconductors to low concentration gas sensors”.
 3. The Opto Meeting for Young Researchers & 7th International SPIE Students Chapter Meeting, Gliwice 17-20.05.2012r., M. Procek, E. Maciak, A.Stolarczyk,T. Pustelny, ,,The application of TiO2 and ZnO nanoparticles to sensitive gas sensors”.
 4. The 7th Conference Integrated Optics - Sensors, Sensing Structures and Methods, IOS’2013, Szczyrk 25.02-01.03.2013r., M. Procek, T. Pustelny, E. Maciak, A. Stolarczyk, M. Urbańczyk, ,,Sensitivity of the sensor structires based on wide band semiconductors of action on selected gases “
 5. The Opto Meeting for Young Researchers & 8th International SPIE Students Chapter Meeting, Toruń, 3-6.07.2013., M. Procek, ,,Diffractive Magneto-Optical Kerr Effect in the analysis of low-dimensional periodic structures”.
 6. The 8th Conference Integrated Optics – Sensors, Sensing Structures and Methods IOS’2014, Szczyrk, Poland, 3-7.03.2014 M. Procek, E. Maciak, A. Stolarczyk, T. Pustelny, "QCM gas sensor based on TiO2 nanostructures for detection of NO2 and vapours of explosive materials",
 7. The Opto Meeting for Young Researchers & 9th International SPIE Students Chapter Meeting 2014, Gdańsk, Poland, 1-5.07.2014, M. Procek, E. Maciak, A. Stolarczyk, T. Pustelny, „Resistance gas sensors based on nanostructures of metal oxide wide band gap semiconductors”,
 8. The 10th Conference Integrated Optics - Sensors, Sensing Structures and Methods, IOS’2015, Szczyrk, Poland,  02-06.03.2015, M. Procek, T. Pustelny, A. Stolarczyk, E. Maciak, “Zinc oxide nanostructures response to chosen gases in different conditions”,
 9. The Opto Meeting for Young Researchers & 10th International SPIE Students Chapter Meeting, Wrocław, 27-30.05.2015., M. Procek, ,,Gas sensors based on nanostructures of semiconductors with a wide band gap supported by temperature and light”.
 10. Czternasta Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłowo, 08-12.06.2015, Tadeusz Pustelny, Marcin Procek, Agnieszka Stolarczyk, Erwin Maciak, Zbigniew Opilski, Przemysław Struk, Kazimierz Gut: „Badanie wpływu zewnętrznych atmosfer gazowych na właściwości elektryczne i optyczne nanostruktur ZnO”.
 11. Frontiers in Optics Laser Science 2015, San Jose, California, USA, 18-22.10.2015, M. Procek, E. Maciak, A. Stolarczyk, T. Pustelny, „ Combcopolimers of Regioregular Poly 3 Hexylothiophene Applied in Surface Plasmon Resonance Based NO2 Sensor”.
 12. The 11th Conference Integrated Optics - Sensors, Sensing Structures and Methods, IOS’2016, Szczyrk, Poland, 29.02-04.03.2016, E. Maciak, M. Procek, A. Stolarczyk, T. Pustelny,” Novel comb polymers as a photonics and electronics sensing materials”
 13. The 11th Conference Integrated Optics - Sensors, Sensing Structures and Methods, IOS’2016, Szczyrk, Poland, 29.02-04.03.2016, T. Pustelny, M. Procek, A. Stolarczyk, E. Maciak, “Sensitivity of electrical properties of ZnO nanoparticles on action of various gaseous environments”
 14. The 11th Conference Integrated Optics - Sensors, Sensing Structures and Methods, IOS’2016, Szczyrk, Poland, 29.02-04.03.2016, M. Procek, T. Pustelny, A. Stolarczyk, Fast chemoresistive NO2 gas sensor based on the undoped ZnO nanostructures activated by temperature and UV radiation
 15. Piętnasta Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłowo, 06-10.06.2016, T. Pustelny, M. Procek, A. Stolarczyk, Badania wrażliwości nanostruktur ZnO na działanie wybranych środowisk gazowych.
 16. Piętnasta Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłowo, 06-10.06.2016. M. Procek, T. Pustelny, A. Stolarczyk, Chemorezystancyjny sensor gazu na bazie niedomieszkowanych nanostruktur ZnO aktywowanych termicznie i optycznie
 17. The 12th Conference of Integrated optics - sensors, sensing structures and methods. IOS'2017, 27th February to 3rd March 2017, Szczyrk, Poland, Application of graft comb copolymers of poly(3-hexylthiophene) as a receptor materials for gas
 18. The 5th International Symposium on Sensor Science. I3S 2017, 27-29 September 2017, Barcelona, M. Procek,  A. Stolarczyk, E. Maciak, Impact of poly(3-hexylthiophene) chains length and other applied side-chains on the sensitivity of gas sensors based on conducting graft copolymers.
 19. The 13th Conference of Integrated optics - sensors, sensing structures and methods. IOS'2018, 26th February to 2nd March 2018, Szczyrk, Poland,  M. Procek, A. Stolarczyk, Influence of near UV irradiation on ZnO nanomaterials gas sensing properties
 20. The 13th Conference of Integrated optics - sensors, sensing structures and methods. IOS'2018, 26th February to 2nd March 2018, Szczyrk, Poland, P. Kałużyński, M. Procek, E. Maciak, Z. Opilski, A.Stolarczyk, Spectroscopic ellipsometry measurements and nanocharacterization of conducting graft copolymers thin films.

 Patenty

 1. Patent. Polska, nr 223 874. G01N 27/12, G01N 27/26. Politechnika Śląska, Gliwice
  Zgłosz. nr 413 547 z 10.05.2013. Opubl. 30.11.2016, 6 s. „Układ pomiarowy dla struktur sensorowych na bazie rezonatora kwarcowego QCM zwłaszcza do detekcji i pomiaru analitów gazowych” twórcy:     T. Pustelny, M. Procek, A. Stolarczyk, E. Maciak.
 2. Patent. Polska, nr 222 409. G01N 33/00, G01N 31/00. Politechnika Śląska, Gliwice
  Zgłosz. nr 403 843 10.05.2013. Opubl. 29.07.2016, 4 s. „Sposób otrzymywania struktury sensorowej w układzie rezonatora kwarcowego QCM z nanostrukturami aktywnymi na bazie TiO2, zwłaszcza do detekcji gazów utleniających” twórcy:  T. Pustelny, M. Procek, A. Stolarczyk, E. Maciak.

 Recenzje dla czasopism

 • Sensors, ISSN 1424-8220, Impact factor @2017 = 2.677 (wydawca: MDPI)
 • Materials, ISSN 1996-1944, Impact factor@2017 = 2.654 (wydawca: MDPI)
 • Polymers, ISSN 2073-4360, Impact factor @2017 = 3.364 (wydawca: (MDPI)
 • Nanomaterials, ISSN 2079-4991, Impact factor @2017 = 3.553 (wydawca: MDPI)
 • Journal of the American Ceramic Society, ISSN 1551-2916, Impact factor @2017 = 2.841 (wydawca: Wiley)
 • ChemElectroChem, ISSN:2196-0216, Impact factor @2017 = 4.136 (wydawca: Wiley)
 • Synthetic Metals, ISSN:0379-6779, Impact factor @2017 = 2.435  (wydawca: Elsevier)
 • Metals, ISSN 2075-4701, Impact factor @2017 = 1.704 (wydawca: MDPI)
 • Applied Sciences, ISSN 2076-3417, Impact factor @2018 = 1.689 (wydawca: MDPI)
 • Sensors and Actuators B: Chemical, ISSN: 0925-4005, Impact factor @2018 = 5.5667 (wydawca: Elsevier)

Konferencje studenckie:

 • XLVII Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego na AGH w Krakowie w 2010 roku (wystąpienie ustne, II miejsce w konkursie referatów w sekcji fizyki);
 • XXXIV Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Pt: "Rozwój teorii i technologii metalurgicznych i inżynierii materiałowej" zorganizowanej na Politechnice Częstochowskiej w 2010 roku (wystąpienie ustne) ;
 • X Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Fizyków "Piknik Naukowy 2011" w Brennej (wystąpienie ustne);
 • X Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków, Poznań 2011 (wystąpienie ustne);
 • IX Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Fizyków "Piknik Naukowy 2010" w Brennej (uczestnictwo);
 • IX Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków, Toruń 2010 (uczestnictwo).